Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Fajne rzeczy w kujawsko-pomorskim

Dodane 24.07.2023 przez Leszek Nienartowicz

Lato to sezon ogórkowy, ale nie w funduszach europejskich. Zanim zaczniemy realizować projekty z nowej pespektywy finansowej mamy wiele ciekawych działań i inicjatyw dla mieszkańców naszego regionu. Za pośrednictwem działających w województwie 27 Lokalnych Grup Działania aktywizujemy mieszkańców niezależnie od wieku.

W regionie działa 86 Centrów Aktywności Lokalnych. Funkcjonują one w oparciu o ośrodki kultury, biblioteki, świetlice wiejskie, zlokalizowane w miejscowościach takich jak np. Cekcyn, Tuchola, Białe Błota, Wąbrzeźno, Górzno, Więcbork. Organizują one zajęcia przy współudziale lokalnych animatorów.  W tych centrach osoby w różnym wieku mogą korzystać bogatej oferty mediatek, zajęć kulinarnych, florystycznych, artystycznych, muzycznych, sportowych a także brać udział w wydarzeniach integrujących, m.in. wieczorkach tanecznych, pokazach kina plenerowego czy rajdach rowerowych. Spotkania z ciekawymi postaciami z życia publicznego jak np. Jasiem Melą mogą być inspiracją i motywacją dla tych, którzy potrzebują wsparcia w zwiększeniu aktywności społecznej i zawodowej.

Dla młodzieży atrakcyjna może okazać się oferta półkolonii czy obozów młodzieżowych pod okiem doświadczonych instruktorów.  Będzie to okazja do ciekawego spędzenia czasu bez telefonów komórkowych oraz zadbania o kondycję fizyczną. Będziemy też edukować młodzież w zakresie zdrowego sposobu odżywiania.

Kolejną propozycją skierowaną dla młodzieży jest Akademia Młodych Liderów. Ma ona włączyć młodych w życie i rozwój lokalnych społeczności. Przygotowano dla nich warsztaty i szkolenia ze sprawnej komunikacji, wystąpień publicznych czy budowania sieci współpracy. Zaplanowano też spotkania z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za realizację polityki rozwoju i organizacji społecznych działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.

Z punktu widzenia lokalnej społeczności ważna jest współpraca z lokalnymi organizacjami i stowarzyszeniami. Udało nam się zaangażować do tych projektów aż 58 takich podmiotów. W większości są to organizacje związane z kołami gospodyń wiejskich, klubami sportowymi czy ochotniczymi strażami pożarnymi. Organizują one warsztaty, szkolenia i zawody gminne. Podczas  spotkań z mieszkańcami promują zdrowy styl życia oraz aktywne i bezpieczne spędzanie wolnego czasu. 

Dbając o nasze lokalne organizacje dajemy im również odpowiednie narzędzia do pracy na rzecz mieszkańców. Kupiony sprzęt odpowiada na potrzeby jakie zostały zgłoszone do poszczególnych Lokalnych Grup Działania. Są to m.in. kaski, węże, toporki, kombinezony, fantomy szkoleniowe, defibrylatory treningowe, zestaw do symulacji obrażeń, kamizelki do nauki postępowań z zadławieniem, prądownice itp.

Zakupom sprzętu towarzyszą szkolenia z ratownictwa medycznego w zakresie m.in. umiejętności oceny parametrów życiowych, stanów zagrożenia życia u dorosłych i dzieci – zawału, udaru, podtopienia, porażenia prądem, zadławienia; postępowania w urazach, zatruciach, krwotokach, oparzeniach itp.

W szkolenia tych mogą brać udział zarówno strażacy ochotnicy jak również kandydaci na strażaków ratowników. Celem tego typu wsparcia jest równocześnie promocja aktywności lokalnych ochotniczych straży pożarnych wśród młodego pokolenia. Tylko w samym projekcie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe wsparciem w postaci obozu szkoleniowego objętych zostanie 150 dzieci i młodzieży należącej do młodzieżowych drużyn pożarniczych.

To tylko wybrane przykłady z szerokiego wachlarza działań jakie mamy do zaoferowania naszym mieszkańcom. Więcej informacji o poszczególnych projektach, oferowanych formach wsparcia oraz relacje z ich przebiegu znajdą Państwo na stronach internetowych Lokalnych Grup Działania funkcjonujących w województwie kujawsko-pomorskim oraz na ich portalach społecznościowych.

https://mojregion.eu/rpo/dowiedz-sie/rlks/informacje-ogolne/lista-lgd/