Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Eksperci do oceny projektów z Programu Interreg Polska – Słowacja 2014-2020 poszukiwani

Dodane 08.09.2016

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Interreg Polska – Słowacja 2014-2020 informuje o naborze na ekspertów w dziedzinach:

 • analiza ekonomiczno-finansowa (wymagane wykształcenie ekonomiczne, finansowe bądź pokrewne oraz doświadczenie w sporządzaniu analiz finansowych dla różnego rodzaju przedsięwzięć lub ich weryfikacji);
 • ocena oddziaływania projektu na środowisko (wymagane wykształcenie związane z ochroną środowiska lub pokrewne oraz doświadczenie i praktyka z zakresu ochrony środowiska);
 • ocena wykonalności technicznej infrastruktury drogowej, turystycznej, rekreacyjnej, kultury, edukacyjnej, infrastruktury dotyczącej dziedzictwa przyrodniczego oraz narzędzi teleinformatycznych (wymagane wykształcenie techniczne oraz doświadczenie związane z projektowaniem dokumentacji technicznej (projektantów); nadzorowaniem inwestycji np. inspektorów nadzoru);
 • ocena merytoryczna w następujących obszarach tematycznych (wymagane wykształcenie zgodne z jedną z poniższych dziedzin, doświadczenie, wiedza
  i praktyka w zakresie danej dziedziny)
 • infrastruktura komunikacyjna,
 • dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze z elementami turystyki, kultury, sportu
  i rekreacji (możliwa specjalizacja w dziedzictwie tylko kulturowym lub tylko przyrodniczym),
 • narzędzi teleinformatycznych,
 • promocja regionu,
 • transport publiczny.

Termin

Termin zgłaszania kandydatur: 20 września 2016 r.

Więcej informacji

Szczegóły dotyczące wymagań oraz sposobu zgłaszania kandydatur znajdują się na stronie internetowej Programu: Link otwiera się w nowej karcie www.plsk.eu.