Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Druga odsłona Kredytu Energooszczędnego dla firm z Kujaw i Pomorza

Dodane 22.03.2021 przez Leszek Nienartowicz

Wdrożenie w firmie rozwiązań umożliwiających bardziej racjonalne wykorzystanie energii i ciepła związane jest z nowymi inwestycjami. Planując je warto wziąć pod uwagę instrumenty finansowe np. w postaci Kredytu Energooszczędnego oferowanego przez Bank Pekao S.A. dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. W marcu 2021 r. zostały zmodyfikowane warunki finansowania, aby ułatwić korzystanie z tego wsparcia.

Bank Pekao S.A. oraz Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) podpisały umowę, w ramach której oferowane są środki w ramach Kredytu Energooszczędnego. Finansowanie pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie”, Działanie 3.2 „Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach”. Bank Pekao S.A. jest w stanie przeznaczyć na kredyty ponad 100 milionów złotych – wnioski można składać do końca 2023 roku lub do wyczerpania środków z Programu.

Proponowane wsparcie jest przeznaczone na inwestycje zwiększające efektywność energetyczną o co najmniej o 25 procent. Umożliwia ono również finansowanie wydatków poniesionych przez przedsiębiorców ze środków własnych pod warunkiem, że dany projekt nie został jeszcze zakończony. Maksymalny okres kredytowania wynosi 15 lat, a część wartość projektu może osiągnąć poziom nawet 5 milionów złotych. Preferencyjne stałe oprocentowanie kredytu w części finansowanej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego (maksymalnie 84% kosztów kwalifikowanych inwestycji) wynosi 0% lub 0.2% w zależności od uzyskanego efektu energetycznego, pozostała część kredytu (minimalnie 16%) jest oprocentowana zgodnie z polityką cenową banku.

Z kredytu oprocentowanego poniżej stopy rynkowej można sfinansować m.in. przebudowę lub wymianę:

  • instalacji technologicznych,
  • oświetlenia,
  • ciągów transportowych linii produkcyjnych.

 

Może zostać wykorzystany również do realizacji projektów obejmujących:

  • kompleksową modernizację energetyczną obiektów i budynków w przedsiębiorstwach,
  • budowę lub przebudowę instalacji wykorzystujących zieloną energię,
  • zastosowanie technologii odzysku energii,
  • wprowadzenie systemów zarządzania energią.

 

Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania z kredytu obrotowego do wysokości 50% kwoty kredytu inwestycyjnego na efektywność energetyczną.

 

Po szczegóły dotyczące kredytu można się udać do przedstawicieli Banku Pekao:

Centrum Biznesowe w Toruniu:

Anita Lewandowska (Dyrektor Centrum Biznesowego)

nr tel. 601 262 089, anita.lewandowska@pekao.com.pl

Centrum Biznesowe Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Toruniu Bank Pekao S.A.

Grudziądzka 29,

87-100 Toruń

 

Centrum Biznesowe w Bydgoszczy:

Halina Rytlewska

nr tel. 607 360 210, halina.rytlewska@pekao.com.pl

Centrum Biznesowe Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Bydgoszczy Bank Pekao S.A.

Wojska Polskiego 20a, 85-824

 

Centrum Korporacyjne w Bydgoszczy:

Kinga Nahajowska-Pastuszewska

nr tel. 669 501 519, kinga.nahajowska-pastuszewska@pekao.com.pl 

Centrum Korporacyjne w Bydgoszczy Bank Pekao S.A.

Jagiellońska 34, 85-097 Bydgoszcz

(kontakt dla firm o rocznych obrotach 60 mln PLN i więcej)

 

Biuro Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych w Centrali Banku Pekao:

Wojciech Głowacki

nr tel. 601 500 245, Wojciech.Glowacki@pekao.com.pl

Jacek Szaroszyk

nr tel. 691 899 487, Jacek.Szaroszyk@pekao.com.pl

 

Więcej informacji na temat tego instrumentu finansowego dostępne się na stronie https://www.pekao.com.pl/male-i-srednie-firmy/Oferta-unijna/Kredyt-energooszczedny.html