Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


„Dobre praktyki w rewitalizacji. Kluczowe elementy i cechy Programu Rewitalizacji”

Dodane 05.09.2016
Prezentacje ze spotkania [15.09.2016]
Pobierz:


Zapraszamy gminy województwa kujawsko-pomorskiego zainteresowane tematyką rewitalizacji do udziału w spotkaniu edukacyjnym pn. „Dobre praktyki w rewitalizacji. Kluczowe elementy i cechy Programu Rewitalizacji”.

Miejsce oraz termin spotkania

Spotkanie odbędzie się w dniu 15 września 2016 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu w Sali Patio I piętro w godzinach 10:00 – 14:00. Rejestracja uczestników rozpocznie się o godzinie 09:30.

Temat spotkania

Na spotkaniu zostaną omówione zagadnienia związane z opracowaniem programu rewitalizacji zgodnie z ideą rewitalizacji w perspektywie finansowej 2014-2020. Przedstawione zostaną m.in. kluczowe elementy i cechy programu rewitalizacji, a także zagadnienia związane z wyznaczaniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Liczba uczestników

Zapraszamy wszystkie gminy zainteresowane udziałem w spotkaniu edukacyjnym do zgłaszania po jednym przedstawicielu gminy. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy oraz program wydarzenia

Gminy zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej. Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną do dnia 12 września 2016 r. na adres e-mail podany w formularzu.

W najbliższym czasie zostanie również przedstawiony szczegółowy program spotkania.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania (.docx)

Link otwiera się w nowej karcie Program spotkania edukacyjnego_15.09.2016 (.pdf)