Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Umowy RPO: inwestycje, zakupy sprzętu i wsparcie na edukację

Dodane 13.03.2019 przez Leszek Nienartowicz

Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych, termomodernizacja budynków, rozbudowa gminnych sieci wodno-kanalizacyjnych, zakup sprzętu medycznego Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy i wyposażenia pracowni centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy oraz projekty edukacyjne skierowane do uczniów i nauczycieli. Dziś (13 marca) w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się uroczystość wręczenia umów o dofinansowanie 16 projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowy wręczył marszałek Piotr Całbecki.

 

Nasz Regionalny Program Operacyjny jest częścią polityki spójności Unii Europejskiej i składa się z dwóch komponentów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Samorząd województwa zakontraktował dotąd 58 procent środków z puli ponad 9 miliardów złotych, którą dysponujemy w RPO. Od początku jego realizacji podpisano blisko 1,6 tysiąca umów o dofinansowanie projektów – zarówno społecznych, jak i inwestycyjnych (więcej). Wartość dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach przekazywanych dziś umów to ponad 20 milionów złotych.

 

Wsparcie na projekty edukacyjne pozyskały:

 • miasto Bydgoszcz,
 • Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne,
 • miasto Toruń,
 • powiat sępoleński,
 • gmina Jabłonowo Pomorskie (powiat brodnicki),
 • gmina Kowal (powiat włocławski)
 • gmina Kamień Krajeński (powiat sępoleński).

 

Projekty dotyczą organizacji zajęć rozwijających i wyrównawczych, zajęć z doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości, wyposażenia szkół w sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne oraz zapewnienia staży i praktyk zawodowych na okres wakacyjny. Ciekawym projektem jest skierowana do uczniów trzech toruńskich szkół zawodowych oferta staży ze stypendium w wysokości 1500 złotych. Wsparcie otrzymają także pracodawcy organizujący warsztaty i opiekunowie uczniów. Projektem objętych zostanie blisko 2 tysiące uczniów, w tym 1,5 tysiąca ze szkół bydgoskich, 255 uczniów ze szkół toruńskich oraz uczniowie szkół z regionu.

   

Projekty dotyczące rozbudowy i modernizacji gminnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej zrealizują:

 • gmina Dobrzyń nad Wisłą (powiat lipnowski),
 • gmina Dragacz (powiat świecki),
 • gmina Fabianki (powiat włocławski).

 

Inwestycja na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą zakłada budowę nowej oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody. W gminie Dragacz do sieci kanalizacyjnej podłączone zostaną miejscowości Michale, Dragacz i Wielki Lubień. Gmina Fabianki zaplanowała inwestycję obejmująca budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogucin, która umożliwi odprowadzenie ścieków z terenu działek zlokalizowanych wzdłuż dróg gminnych.

 

Wśród pozostałych przedsięwzięć, których dotyczą przekazywane dziś umowy o dofinansowanie z RPO są:

 • Budowa 15 mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkaniowych i użyteczności publicznej na terenie gminy Kowal (powiat włocławski),
 • Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w budynkach przy ul. Kościuszki 12 w Solcu Kujawskim (powiat bydgoski),
 • Modernizacja infrastruktury i otoczenia dworca kolejowego w Wąbrzeźnie, zakładająca powstanie między innymi parku z alejami i ławkami, ścieżki pieszo-rowerowej, nowego ogrodzenia, parkingu, z których korzystać będą zarówno mieszkańcy, jak i podróżni,
 • Zakup wyposażenia medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy – między innymi głowicy ultradźwiękowej do czyszczenia ran trudno gojących, głowicy do badania przezciemiączkowego i brzucha u małych dzieci, kolonoskopu, stacji dokujących do pomp infuzyjnych, sondy do badań echo serca oraz oprogramowania niezbędnego do rozbudowy aparatu do nanometrii,
 • Stworzenie centrum kulturalno-sportowo-edukacyjnego w miejscowości Lisnowo (gmina Świecie nad Osą, powiat grudziądzki) na potrzeby integracji społeczności lokalnej.
 • Budowa nowego budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy oraz rozbudowa istniejących pracowni. Inwestycja obejmie także wyposażenie pracowni w sprzęt komputerowy i nowe meble.

 

 

Umowy RPO WK-P 2014-2020 w liczbach:

 • 58 procent środków z puli, którą dysponujemy w ramach RPO 2014-2020 rozdysponował dotąd samorząd województwa,
 • Blisko 1,6 tysiąca umów o dofinansowanie projektów podpisano od początku realizacji RPO,
 • 16 umów w ramach RPO przekazane zostaną podczas dzisiejszej uroczystości w Urzędzie Marszałkowskim, ponad 20 milionów złotych to łączna wartość dofinansowania z RPO,
 • Ponad 9 milinów złotych– to wartość największego projektu, który otrzymał dofinansowanie. Chodzi o projekt budowy i przebudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą (wartość dofinansowania to ponad 4,7 miliona złotych),
 • 7 przekazywanych dziś umów dotyczy projektów edukacyjnych dofinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

13 marca 2019 r.