Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Bony na innowacje dla MŚP

Dodane 12.06.2017 przez Marek Wiśniewski

Przedsiębiorcy, którzy chcą wdrażać innowacje produktowe lub procesowe nie tylko mogą korzystać ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Dostępne są również liczne źródła w ramach programów krajowych. Przykładem tego może być niedawno ogłoszony nabór wniosków z poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, dla którego Instytucją Pośredniczącą jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie.

W ramach przedmiotowego konkursu POIR 2.3.2 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Pomoc będzie udzielana w ramach pomocy de minimis dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 60 000,00 zł, a maksymalna nie może przekroczyć 400 000,00 zł. Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie 8.06.2017 – 8.02.2018 r.

Pełna dokumentacja konkursowa dostępna jest pod adresem: http://poir.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-dla-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-poddzialania-2-3-2-poir-konkurs-i-rok-2017