Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Bezpłatne szkolenie online “Kwalifikowalność wydatków w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020.”

Dodane 21.09.2021 przez Leszek Nienartowicz

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online adresowane do beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego organizowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu pt. “Kwalifikowalność wydatków w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020.”

Termin Szkolenia

Data: 28.09.2021

Czas: 12:00 – 13:00

 

Podczas szkolenia omówimy następujące tematy:

► co to jest kwalifikowalność wydatków,

► jakie są wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków,

► co to są wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne,

► jak dobrze napisać projekt unijny,

► jak pozyskać fundusze unijne,

► w jaki sposób dobrze przygotować dokumenty aplikacyjne.

W roli eksperta wystąpi

Roman Siedlikowski

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, ukończone studia Doktoranckie na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, absolwent MBA przy Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie, ukończone kursy z zakresu audytu finansowego, zamówień publicznych, zarządzania projektami oraz pomocy publicznej. Zajmuje się pisaniem, zarządzaniem i rozliczaniem projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej od 2004 roku. Ponad 300 przeprowadzonych szkoleń z zakresu zarządzania i rozliczania projektów, ponad 500 przeprowadzonych audytów i kontroli projektów i ponad 250 napisanych i rozliczonych projektów.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu online. Ilość miejsc ograniczona, o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Link do szkolenia tutaj