Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Ankieta dla MŚP

Dodane 17.01.2018 przez Leszek Nienartowicz

Dyrekcja Generalna ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP w Komisji Europejskiej rozpoczęła prace nad zmianą definicji MŚP. W tym celu przygotowała ona kwestionariusz, którego adresatami są MŚP, w szczególności te, które w ramach swojej działalności miały okazję weryfikować swój status MŚP.

Komisja zwraca uwagę, że badanie nie ma charakteru otwartych konsultacji publicznych, jest ono skierowane wyłącznie do przedsiębiorstw z sektora MŚP i wyłącznie podmioty należące do tej kategorii powinny wypełnić kwestionariusz.


Kwestionariusz dostępny jest we wszystkich językach UE a znaleźć go można pod linkiem
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/targeted_sme_definition

Więcej informacji na temat samej definicji MŚP znaleźć można pod linkiem http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/index_en.htm

Ważna informacja!
W ostatnim polu Ankiety prosimy o wprowadzenie 7-cyfrowego numeru identyfikacyjnego naszego ośrodka Enterprise Europe Network:
PL00545