Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Aktualizacja Regulaminu konkursu RPKP.08.04.01-IZ.00-04-096/17

Dodane 29.06.2017 przez Karolina Zawacka

Szanowni Państwo,

Informujemy, że termin naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu RPKP.08.04.01-IZ.00-04-096/17 został wydłużony do dnia 3 sierpnia 2017 r.

W Regulaminie konkursu wprowadzono również zmiany związane z dopuszczeniem możliwość wnoszenia wkładu własnego Beneficjenta pochodzącego
z opłat pobieranych od rodziców i opiekunów prawnych.

Ponadto doprecyzowano zapisy dot. kryterium dostępu B.1.10 i B.1.12 oraz dodano załącznik nr 40 Sposób i metodologia mierzenia efektywności zatrudnieniowej.

Zaktualizowane ogłoszenie o konkursie znajduje się na stronie: Konkurs nr rpkp 08-04-01-iz-00-04-096-17

Zmiany w Regulaminie konkursu wpływają na korzyść wnioskodawców i nie skutkują nierównym traktowaniem.