Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Aktualizacja Polityki Szkoleniowej IZ RPO WK-P

Dodane 08.11.2018 przez Karolina Zawacka

Informujemy, że z dniem 6 listopada 2018 r. decyzją Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia do Polityki Szkoleniowej IZ RPO WK-P został wprowadzony nowy kurs: „Włączenie społeczne”.

W związku z powyższym wszystkie osoby powoływane do Komisji Oceny Projektów od 3 grudnia br. w ramach:

  • Osi 9 Solidarne Społeczeństwo,
  • Osi 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność

są zobowiązane do posiadania certyfikatu potwierdzającego ukończenie tego szkolenia.

Kurs „Włączenie społeczne” jest dostępny na Platformie Oceniających Projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Link otwiera się w nowej karcie https://www.eksperci.efs.gov.pl