Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020

Dodane 28.07.2016

Obradujący 26 lipca w Toruniu Komitet Monitorujący naszego RPO 2014-2020 debatował nad zaproponowanymi przez zarząd województwa kryteriami wyboru projektów w kolejnych ogłaszanych jeszcze w trzecim kwartale 2016 konkursach o dofinansowanie, a także w konkursach o dofinansowanie ogłaszanych w ramach ZIT-u. Chodzi między innymi o środki na nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 oraz dodatkowe zajęcia językowe i zajęcia z przedmiotów ścisłych w podstawówkach, gimnazjach i liceach. Posiedzeniu przewodniczył marszałek Piotr Całbecki.

Inwestycje w dziedzinie kultury, kształcenia zawodowego i gospodarki wodno-ściekowej

Drugi duży segment tematyczny obrad dotyczył przedsięwzięć inwestycyjnych w dziedzinie kultury, kształcenia zawodowego i gospodarki wodno-ściekowej, a także tak zwanej małej retencji.

Przyjęto również kryteria wyłaniania projektów w pięciu konkursach ogłaszanych przez instytucję pośredniczącą ZIT (chodzi o wydzieloną z RPO pulę środków dedykowaną bydgosko-toruńskiemu obszarowi funkcjonalnemu, rolę instytucji pośredniczącej pełni prezydent Bydgoszczy). Kryteria te trafiają pod obrady komitetu za pośrednictwem zarządu województwa i po ich zaakceptowaniu przez zarząd województwa. Obszary interwencji, których dotyczą dzisiejsze, to gospodarka ściekowa, inwestycje w dziedzinie dziedzictwa kulturowego, poprawa warunków funkcjonowania szkolnictwa zawodowego oraz dodatkowe zajęcia językowe i matematyczno-przyrodnicze w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach.

Poziom wdrażania RPO

Podczas posiedzenia zostały przedstawione informacje na temat wdrażania RPO – zarówno w segmencie finansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (inwestycje), jak i w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego (projekty miękkie, przedsięwzięcia z dziedziny rozwoju społecznego).

Czytaj też:

Źródło: Link otwiera się w nowej karcie Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego.