Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

agenda

protokół

– prezentacje:

 1. Przedstawienie informacji o założeniach projektu strategicznego „Rodzina w centrum”  – Adam Szponka – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pobierz
 2. Kujawsko-Pomorska TELEOPIEKA – Adam Szponka – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pobierz
 3. Wieloletni plan działań dla  Programu FUNDUSZE EUROPEJSKIE dla KUJAW I POMORZA 2021-2027 – Rafał Pietrucień – Dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza pobierz
 4. OPERACJE O ZNACZENIU STRaTEGICZNYM – Anna Głuszek – z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza pobierz

– uchwały:

 1. Uchwała Nr 101/2023 z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.24 Usługi społeczne i zdrowotne, schemat: Realizacja usług dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym poprawa dostępu do nowoczesnych form świadczenia usług opiekuńczych z obszaru teleopieki i telemedycyny pobierz
 2. Uchwała Nr 102/2023 z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, schemat: Działania na rzecz rodzin i pieczy zastępczej pobierz
 3. Uchwała Nr 103/2023 z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, schemat: Działania na rzecz dzieci, młodzieży wymagających wsparcia ze względu na trudności w funkcjonowaniu społecznym pobierz
 4. Uchwała Nr 104/2023 z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.9  Mała retencja i adaptacja do zmian klimatu w regionie, schemat: Rozwój małej retencji – projekt grantowy pobierz
 5. Uchwała Nr 105/2023 z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.10  Efektywne gospodarowanie wodą do spożycia i poprawa jej jakości BydOF-IP pobierz
 6. Uchwała Nr 106/2023 z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.11 Efektywne gospodarowanie wodą do spożycia i poprawa jej jakości ZITy regionalne pobierz
 7. Uchwała Nr 107/2023 z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.20 Efektywne gospodarowanie wodą do spożycia i poprawa jej jakości OPPT pobierz

więcej:

https://www.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=40656:posiedzenie-komitetu-monitorujacego-fedkp&catid=451