Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Spotkanie informacyjno szkoleniowe w ramach 8.2.1 i 8.5.2 RPO WK-P

Data: od 10/04/2017 9:30 do 10/04/2017 14:00
Dodane 10.04.2017 przez Krzysztof Musioł

W związku z trwającym naborem wniosków o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.2.1 „Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia” oraz Poddziałania 8.5.2 „Wsparcie outplacemntowe” RPO WK-P Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym dotyczącym ww. naborów. Spotkanie odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2017 r. w Toruniu.

W trakcie spotkania zostaną poruszone następujące tematy:

  • Główne założenia realizacji projektów w ramach konkursów
  • Wymagania w zakresie wskaźników rezultatu i produktu
  • Tryby oceny projektów
  • Sporządzenie wniosku o dofinansowanie w oparciu o generator wniosków aplikacyjnych
  • Informacja i promocja projektów

Spotkanie skierowane jest do osób planujących złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.2.1 lub Poddziałania 8.5.2 RPO WK-P.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres e-mail: krzysztof.musiol@wup.torun.pl do dnia 29 marca 2017 r. (włącznie). Informacja o miejscu spotkania wraz  z programem zostanie podana do Państwa wiadomości do dnia 5 kwietnia br.