Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Szkolenie z pomocy publicznej dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie z Działania 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej

Data: od 12/09/2016 10:00 do 12/09/2016 15:30
Dodane 12.09.2016 przez Łukasz Trzaska

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P zaprasza na bezpłatne szkolenie z pomocy publicznej przedsiębiorstwa ubiegające się o dofinansowanie z Działania 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu Nr RPKP.01.03.01-IZ.00-04-033/16 oraz konkursu Nr RPKP.01.03.01-IZ.00-04-038/16. Przeprowadzenie szkolenia  podyktowane jest licznymi pytaniami ze strony potencjalnych Wnioskodawców w zakresie kwalifikowalności wydatków.

 

Data i miejsce spotkania

12 września br. o godz. 10:00 

Urząd Marszałkowski w Toruniu,

ul. Plac Teatralny 2, Patio I piętro.

 

Rekrutacja

Rekrutacja została zakończona.

 

Szkolenie jest bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Tematyka

Podczas szkolenia powiemy o:

  • podstawowych pojęciach i zakresie zastosowania prawa pomocy publicznej
  • regułach udzielania pomocy de minimis na podstawie rozporządzenia Nr 1407/2013
  • wspólnych regułach udzielania pomocy publicznej w ramach wyłączeń grupowych, zgodnie z rozporządzeniem KE nr 651/2014
  • pomocy na projekty badawczo-rozwojowe (art. 25 rozporządzenia KE nr 651/2014)
  • pomocy na wspieranie innowacyjności (art. 28 rozporządzenia KE nr 651/2014)
  • pomocy na usługi doradcze oraz udział w targach (art. 18 rozporządzenia KE nr 651/2014)

 

Szkolenie poświęcone zagadnieniom prawnym poprowadzi:

Arkadiusz Pazura – prawnik, ekspert z zakresu pomocy publicznej, posiada wieloletnie  doświadczenie zawodowe w zakresie pomocy publicznej. Specjalizuje się w zakresie pomocy inwestycyjnej o charakterze pomocy sektorowej, regionalnej, a także pomocy na badania, rozwój i innowacje.

 

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

W przypadku gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba niepełnosprawna prosimy o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia, celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania.

 

Więcej informacji

Osoba do kontaktu ws. szkolenia

Damian Wiśniewski

tel. kom. 784 951 992

d.wisniewski@kujawsko-pomorskie.pl

 

Organizator

Departament Promocji

Plac Teatralny 2 87-100 Toruń

tel. 56 62 18 477