Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Szkolenie – Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność

Data: od 06/10/2015 13:00 do 06/10/2015 17:00
Dodane 06.10.2015 przez Małgorzata Chojnacka

Zapraszamy na spotkanie szkoleniowo-informacyjne dotyczące zasad ubiegania się o wsparcie przygotowawcze na przygotowanie Lokalnych Strategii Rozwoju w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców w ramach instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS).
Spotkanie odbędzie się 6 października 2015 r. w godz. 13.00-17.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, sala nr 208 (na I piętrze).

 

Adresaci i program

Spotkanie adresowane jest do organizacji pozarządowych oraz pozostałych potencjalnych beneficjentów konkursu zainteresowanych tworzeniem struktur Lokalnych Grup Działania oraz tworzeniem Lokalnych Strategii Rozwoju w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców.

Zapoznamy Państwa z zasadami aplikowania w Link otwiera się w noweym oknie aktualnie ogłoszonym konkursie Nr RPKP.11.01.00-IZ.00-04-001/15 w ramach Działania 11.1 „Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Zgłoszenia

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: rlks@kujawsko-pomorskie.pl, najpóźniej do 2 października 2015 r. Pytania należy kierować drogą telefoniczną pod nr 571 293 035 lub 668-516-636.

Dodatkowe informacje

Ilość miejsc ograniczona – o uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Potwierdzenie udziału zostanie wysłane pocztą elektroniczną.

Organizator nie zwraca kosztów delegacji.

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu!