Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Spotkanie informacyjne dotyczące deinstytucjonalizacji form opieki nad osobami niesamodzielnymi

Data: od 10/05/2018 9:30 do 10/05/2018 13:30
Dodane 10.05.2018 przez Marek Wiśniewski

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne, na którym omówiony zostanie planowany konkurs z poddziałania 9.3.1 RPO WK-P dotyczący deinstytucjonalizacji form opieki nad osobami niesamodzielnymi. Szczególnie skupimy się na pielęgniarskiej długoterminowej opiece medycznej nad osobami niesamodzielnymi oraz na tworzeniu dziennych domów opieki medycznej (DDOM).

Organizacja i zadania DDOM-ów opracowana przez Ministerstwo Zdrowia dostępna jest Link otwiera się w nowej karcie tutaj. Warto też zapoznać się z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 dostępnymi Link otwiera się w nowej karcie tutaj.

Podczas spotkania przedstawione zostaną dobre praktyki pilotażowego konkursu z działania 5.2 „Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Data i miejsce spotkania:

  • 10.05.2018 r.  Urząd Marszałkowski w Toruniu, sala patio na I piętrze, godz. 9.30-13.30.

 

Uczestnicy

Spotkanie skierowane jest do:

  • podmiotów wykonujących działalność leczniczą uprawnionych do tego na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego, m.in. szpitale, izby pielęgniarskie, zakłady opiekuńczo-lecznicze,
  • podmiotów wpisanych do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
  • pielęgniarek, które prowadzą działalność w obszarze opieki długoterminowej

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania.

 

Program

Link otwiera się w nowej karcie Pobierz program

 

Zgłoszenia

Zgłoszenia na spotkania informacyjne odbywać się będą poprzez formularz zgłoszeniowy lub telefonicznie pod nr telefonu: 56 62 15 914. REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Prezentacje

Link otwiera się w nowej karcie Prezentacja DDOM dr Śmierowska

Link otwiera się w nowej karcie Prezentacja DDOM dr Wiśniewska

Organizator

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Toruniu oraz Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
i Zdrowia

Plac Teatralny 2

87-100 Toruń

tel. 56 621 82 68

e-mail: ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl