Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców w ramach poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne

Data: od 14/10/2016 9:00 do 14/10/2016 13:30
Dodane 14.10.2016 przez Karolina Dąbrowska

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym dla wnioskodawców w ramach poddziałania 10.2.1 „Wychowanie przedszkolne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dotyczy konkursu Nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-047/16).

 

Data i miejsce spotkania

14 października 2016 r. godzina 9:00

Urząd Marszałkowski w Toruniu, ul. Plac Teatralny 2, sala 308 – I piętro.

 

Uczestnicy spotkania

Spotkanie informacyjne skierowane będzie do wnioskodawców zainteresowanych aplikowaniem w konkursie w ramach 10.2.1 „Wychowanie przedszkolne” (konkurs Nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-047/16) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Na spotkanie zapraszamy wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli podmiotów uprawnionych do aplikowania w konkursie, które zamierzają realizować projekty zintegrowane przyczyniające się do zwiększenia stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej na Obszarze Strategicznej Interwencji (OSI) lub Obszarze Rozwoju Społeczno-Gospodarczego (ORSG). Udział w spotkaniu jest bezpłatny!

 

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia, celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania (np. informacje o potrzebie tłumacza języka migowego czy dostosowania sali do potrzeb osób niedosłyszących).

 

Rekrutacja zakończona

Program

Link otwiera się w nowej karcie Pobierz program spotkania

 

Organizator

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P

Plac Teatralny 2

87-100 Toruń