Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów Poddziałania 1.2.2 Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Data: od 25/01/2017 9:30 do 25/01/2017 15:30
Dodane 25.01.2017 przez Karolina Dąbrowska

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zaprasza na spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów zainteresowanych aplikowaniem w ramach konkursu POWR.01.02.02-IP.23-04-003/17 dla Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Data i miejsce spotkania

Spotkanie odbędzie się 25 stycznia 2017 r. o godzinie 9:30 w Hotelu Filmar, ul Grudziądzka 45 w Toruniu, sala Kujawska, parter.

 

Uczestnicy spotkania

Spotkanie kierowane jest do podmiotów określonych dla Poddziałania 1.2.2 w SZOOP PO WER 2014–2020, tj. Instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

  • publiczne służby zatrudnienia,
  • Ochotnicze Hufce Pracy,
  • agencje zatrudnienia,
  • instytucje szkoleniowe,
  • instytucje dialogu społecznego,
  • instytucje partnerstwa lokalnego.

 

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia, celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania.

 

Rekrutacja 

Zgłoszenia na ww. spotkanie prosimy przesyłać na adres e-mail: promocja@wup.torun.pl

Więcej informacji Link otwiera się w nowej karcie tutaj.

 

Organizatorzy

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
ul. Szosa Chełmińska 30/32
87-100 Toruń 

Punkt Informacji i Promocji 

tel.: 56 669-39-39
fax.: 56 669-39-84