Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Spotkanie informacyjne dla naboru w ramach poddziałania 9.1.2 i 9.3.2 RPO WK-P

Data: od 20/12/2016 9:00 do 20/12/2016 13:30
Dodane 20.12.2016 przez Marek Wiśniewski

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dla naboru w ramach poddziałania 9.1.2 „Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT” oraz poddziałania 9.3.2 „Rozwój usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Data i miejsce spotkania

20 grudnia 2016 r., godzina 9:00, Urząd Marszałkowski w Toruniu, ul. Plac Teatralny 2, sala 215

 

Uczestnicy spotkania

Spotkanie informacyjne skierowane będzie do wnioskodawców zainteresowanych aplikowaniem w konkursach: 9.1.2 „Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT” oraz poddziałania 9.3.2 „Rozwój usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Na spotkanie zapraszamy szczególnie jednostki samorządu terytorialnego i/lub ich jednostki organizacyjne (w tym OPS/PCPR), podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (w tym organizacje pozarządowe), podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorców. Udział w spotakniu jest bezpłatny!

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia, celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania (np. informacje o potrzebie tłumacza języka migowego czy dostosowania sali do potrzeb osób niedosłyszących).

Program spotkania

Link otwiera się w nowej karcie Pobierz program spotkania

 

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

 

Prezentacje

Link otwiera się w nowej karcie Kryteria ogólne

Link otwiera się w nowej karcie Kryteria strategiczne 9.1.2

Link otwiera się w nowej karcie Kryteria szczegółowe 9.1.2

Link otwiera się w nowej karcie Kryteria szczegółowe 9.3.2

Link otwiera się w nowej karcie Przedmiot konkursu 9.1.2

Link otwiera się w nowej karcie Przedmiot konkursu 9.3.2

 

Organizator

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P

Plac Teatralny 2

87-100 Toruń