Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Spotkanie informacyjne dla naboru w ramach poddziałania 6.1.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną”

Data: od 17/01/2017 10:00 do 17/01/2017 12:30
Dodane 17.01.2017 przez Karolina Dąbrowska

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Toruniu oraz Instytucja Zarządzająca RPO WK-P serdecznie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dla naboru w ramach poddziałania 6.1.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Poprawa dostępności usług diagnostycznych w ramach POZ i AOS ukierunkowanej na rozwój opieki koordynowanej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Data i miejsce spotkania

17 stycznia 2017 r., godzina 10:00, Urząd Marszałkowski w Toruniu, ul. Plac Teatralny 2, sala Patio I piętro

 

Uczestnicy spotkania

Spotkanie informacyjne skierowane będzie do wnioskodawców zainteresowanych aplikowaniem w konkursie nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-070/16 ogłoszonym z Poddziałania 6.1.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Poprawa dostępności usług diagnostycznych w ramach POZ i AOS ukierunkowanej na rozwój opieki koordynowanej” w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Na spotkanie zapraszamy szczególnie przedstawicieli podmiotów leczniczych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej (w rodzaju POZ i AOS, ASDK) finansowanych ze środków publicznych.

 

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia, celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania (np. informacje o potrzebie tłumacza języka migowego czy dostosowania sali do potrzeb osób niedosłyszących).

 

Program spotkania

Link otwiera się w nowej karcie Pobierz program spotkania

Prezentacje

Link otwiera się w nowej karcie Prezentacja PIFE

Link otwiera się w nowej karcie Prezentacja 6.1.1 RPO WK-P

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

 

Organizatorzy

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P

Plac Teatralny 2

87-100 Toruń

oraz

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Toruniu

Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

e-mail: ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Telefony do konsultantów:

(56) 62 18 409, 62 18 341, 62 18 267, 62 18 598, 62 18 486, 62 18 268, kom. 797 304 122.