Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Szkolenie z poddziałania 9.2.1 „Aktywne włączenie społeczne”

Data: od 12/10/2017 9:00 do 12/10/2017 15:00
Dodane 12.10.2017 przez Marek Wiśniewski

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Toruniu oraz Instytucja Zarządzająca RPO WK-P zapraszają do udziału w bezpłatnym szkoleniu dla wnioskodawców w ramach poddziałania 9.2.1 „Aktywne włączenie społeczne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dotyczy konkursu RPKP.09.02.01-IZ.00-04-136/17).

Data i miejsce szkolenia

12 października 2017 r., godzina 9:00, Urząd Marszałkowski w Toruniu, ul. Plac Teatralny 2, sala 215.

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie skierowane będzie do wnioskodawców zainteresowanych aplikowaniem w konkursie w ramach 9.2.1 „Aktywne włączenie społeczne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dotyczy konkursu RPKP.09.02.01-IZ.00-04-136/17).

Udział w spotkaniu jest bezpłatny!

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia, celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania (np. informacje o potrzebie tłumacza języka migowego czy dostosowania sali do potrzeb osób niedosłyszących).

Program szkolenia

Link otwiera się w nowej karcie Pobierz program

Rekrutacja

Rekrutacja odbywać się będzie poprzez formularz zgłoszeniowy lub telefonicznie pod numerem telefonu: 56 62 18 598.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Prezentacje

Link otwiera się w nowej karcie Przedmiot konkursu i typy projektów

Link otwiera się w nowej karcie Kryteria wyboru

Link otwiera się w nowej karcie Wskaźniki

Link otwiera się w nowej karcie Standard minimum

Organizator

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Toruniu oraz Instytucja Zarządzająca RPO WK-P

Toruń, ul. Plac Teatralny 2

tel. 56 62 18 598

e-mail: ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl