Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców w ramach poddziałania 9.2.2 „Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym”

Data: od 25/04/2018 9:00 do 25/04/2018 13:00
Dodane 25.04.2018 przez Leszek Nienartowicz

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym dla wnioskodawców w ramach poddziałania 9.2.2 „Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dotyczy konkursu Nr RPKP.09.02.02-IZ.00-04-171/18).

Data i miejsce spotkania

25 kwietnia 2018 r., godzina 9:00, Urząd Marszałkowski w Toruniu, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73, sala nr 16

Uczestnicy spotkania

Spotkanie informacyjne skierowane będzie do wnioskodawców zainteresowanych aplikowaniem w konkursach w ramach 9.2.2 „Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym” (konkursy Nr RPKP.09.02.02-IZ.00-04-171/18) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Na spotkanie zapraszamy wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarcza lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

UWAGA. Wnioskodawca lub Partner na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie musi posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie  w  zakresie  pracy  z młodzieżą,  w  stosunku  do  której  zastosowano  sądowy  środek wychowawczy lub poprawczy.

UWAGA. W  przypadku  projektu  skierowanego dla  grupy  docelowej – osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i  młodzieżowych  ośrodkach  socjoterapii,  projekt musi być realizowany w partnerstwie z minimum 50% organów prowadzących młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (o których mowa w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) mających siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Minimalna wartość projektu wynosi 600 000,00 zł.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny!

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

W przypadku gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba niepełnosprawna prosimy o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia, celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania.

Program

Pobierz program szkolenia

Pytania i odpowiedzi

Prosimy o zadawanie pytań, na które chcielibyście Państwo uzyskać odpowiedzi w czasie spotkania. Pytania prosimy kierować pod numer tel. 608 454 151

Organizator

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P