Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Wsparcie na lokalne inicjatywy

Dodane 24.01.2020 przez Iwona Stasiak

– Wsparcie dla inicjatyw lokalnych jest niezwykle ważnym zadaniem samorządu województwa. Granty posłużą nie tylko aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców Inowrocławia i Pałuk, ale także przyczynią się do szeroko rozumianego rozwoju społecznego w naszym regionie – mówi marszałek Piotr Całbecki. 

Projekty wybrane do realizacji przez Lokalną Grupę Działania Pałuki – Wspólna Sprawa dotyczą organizowania i animowania społeczności lokalnej poprzez zajęcia warsztatowe z garncarstwa i rękodzielnictwa, wieloaspektowe (edukacyjne, integracyjne, profilaktyczne, artystyczno-kulturalne) wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem oraz warsztaty artystyczne dla mieszkańców Domów Pomocy Społecznej. Dofinansowanie 25 projektów w wysokości ponad 1 mln 100 tys. złotych trafi do jedenastu beneficjentów. Łącznie Lokalna Grupa Działania dysponuje kwotą 2,9 milionów złotych z przeznaczeniem na granty. 

Dzięki projektom wybranym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław będą realizowane działania o charakterze integracyjnym i edukacyjnym poprzez: wyjazdy, zajęcia artystyczne, zajęcia z terapeutą, spotkania z psychologiem, usługi aktywnej integracji, zajęcia z języka angielskiego, programowania, spotkania z dietetykiem, fizjoterapeutą, lekarzem, muzykoterapeutą, kosmetologiem i prawnikiem. Przewidziano także wyjścia do muzeum oraz piknik, wdrażanie do współpracy w grupie i wzajemnej pomocy, doskonalenie sprawności manualnej – wzory lokalnego rękodzieła. Całkowita wartość 11 projektów to 500 tysięcy złotych. Łącznie Lokalna Grupa Działania dysponuje kwotą blisko 4,5 mln zł  na wdrażanie operacji w ramach Lokalnych Strategii Rozwoju. 

Lista dofinansowanych projektów. 

Lokalne grupy działania (LGD) to stowarzyszenia tworzone przez lokalne samorządy, organizacje pozarządowe i mieszkańców, które wspólnie z samorządem województwa wdrażają instrument „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność” (RLKS) finansowany ze środków europejskich. W całym regionie działa 28 tego typu partnerstw. Dysponują one środkami w ramach swoich budżetów: 179 mln zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 254 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz 12 mln zł PO Rybactwo i Morze. Więcej informacji na temat lokalnych grup działania.

Wsparcie na lokalne inicjatywy

Wsparcie na lokalne inicjatywy

Wsparcie na lokalne inicjatywy

Wsparcie na lokalne inicjatywy

Wsparcie na lokalne inicjatywy

Wsparcie na lokalne inicjatywy

Wsparcie na lokalne inicjatywy

Wsparcie na lokalne inicjatywy

Wsparcie na lokalne inicjatywy

Wsparcie na lokalne inicjatywy

Wsparcie na lokalne inicjatywy

Wsparcie na lokalne inicjatywy

Wsparcie na lokalne inicjatywy

Wsparcie na lokalne inicjatywy

Wsparcie na lokalne inicjatywy

Wsparcie na lokalne inicjatywy