Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


STANOWISKO ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 maja 2020 r.

Dodane 04.06.2020 przez Iwona Stasiak

STANOWISKO ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie przeznaczenia środków z budżetu państwa na dofinansowanie projektów przyczyniających
się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich w ramach osi 7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, po zapoznaniu się z danymi z załącznika nr 1 do stanowiska, dotyczącymi wysokości wsparcia beneficjentów osi priorytetowej 7 „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” RPO WK-P, postanawia przeznaczyć środki z budżetu państwa na dofinansowanie projektów przyczyniających się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich.

-Pełen tekst stanowiska tutaj