Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Stanowisko dotyczące dróg w ramach projektów rewitalizacyjnych

Dodane 11.10.2019 przez Iwona Stasiak

Szanowni Państwo,

 

w związku ze stanowiskiem Komisji Europejskiej (znak: REGIO.DDG.F.3/MD/aj/(2019)6059901) potwierdzonym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w piśmie z 27 sierpnia br. (znak: DRP-I.760.48.2019.ALS1), zgodnie z którym wszystkie infrastrukturalne projekty drogowe wspierane w ramach RPO powinny po zakończeniu ich realizacji umożliwiać ruch pojazdów spełniających wymogi dyrektywy 96/53/EC niezależnie od kategorii dróg, procedowaliśmy w ramach Komitetu Monitorującego kwestię dostosowania m.in. warunków udzielania wsparcia dla Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność do wymogów określonych w ww. stanowisku. W wyniku otrzymanych od członków Komitetu Monitorującego uwag do kryteriów Poddziałania 6.4.1 w zakresie proponowanych zmian tożsamych z propozycją do warunków udzielenia wsparcia dla Działania 7.1, w których wskazano, iż wymóg dostosowania dróg do nośności 11,5 t na oś jest nieadekwatny do projektów rewitalizacyjnych, zwróciliśmy się do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju o zajęcie jednoznacznego stanowiska w tej sprawie. W odpowiedzi Ministerstwo zasugerowało ponowne zwrócenie się do Komisji Europejskiej z zapytaniem, czy w projektach rewitalizacyjnych także w ramach RLKS zapewnienie nośności dróg gminnych na poziomie 11,5 t/oś jest niezbędnym warunkiem uzyskania dofinansowania z RPO. Dlatego też w dniu 7.10.2019 r. zwróciliśmy się z takim zapytaniem do Komisji Europejskiej. Komisja Europejska podtrzymała wcześniej wyrażone stanowisko, pismem z dnia 9.10.2019 r.

 

W związku z powyższym prosimy o wstrzymanie się z ogłaszaniem naborów, w których przewidziane są do złożenia wnioski, których elementem jest droga gminna, do czasu uchwalenia przez komitet monitorujący nowych warunków udzielenia wsparcia uwzględniających wymóg nośności 11,5 tony na oś.

Nowe warunki udzielenia wsparcia w powyższym zakresie zostaną najprawdopodobniej przyjęte w przyszłym tygodniu.

Jednocześnie Wydział Koordynacji RLKS na podstawie przesłanych przez Państwa informacji zidentyfikował projekty, które mogą być złożone w ramach przyszłych naborów i zawierają drogi.

Szczegółowe ustalenia z LGD, które w ramach przyszłych konkursów przewidują takie projekty zostaną poczynione indywidualnie z Wydziałem Koordynacji RLKS.

 

Po uchwaleniu przez Komitet Monitorujący RPO nowych warunków udzielenia wsparcia, zostaną one Państwu niezwłocznie przesłane.

Korespondencję pomiędzy Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju, Urzędem Marszałkowskim i Komisją Europejską przesyłam Państwu w załączeniu.

 

2019_08_28 – Letter on road bearing capacity PL.tif

FE-I.410.3.30.2019

Pismo MIiR

REGIO.DDG.F.3MGaj(2019)6977360

Z poważaniem

Mariusz Kiernozek

Wydział Koordynacji RLKS
Urząd Marszałkowski Województwa

Kujawsko-Pomorskiego

tel. 602 178 094

m.kiernozek@kujawsko-pomorskie.pl