Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Spotkanie z przedstawicielami LGD

Dodane 04.03.2020 przez Iwona Stasiak
 

W dniu 03 marca 2020 r w Hotelu Ambasador w Krobii odbyło się spotkanie przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego i Lokalnych Grup Działania. Spotkanie było doskonałą okazją aby omówić bieżące problemy w realizacji instrumentu RLKS. Organizator spotkania -Wydział Koordynacji RLKS zaprosił do udziału w spotkaniu przedstawicieli Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Departamentu Funduszy Europejskich, Departamentu Wdrażania RPO, oraz Departamentu Kontroli. Tematyka spotkania dotyczyła m.in.

Wniosków z kontroli NIK w Urzędzie Marszałkowskim i Lokalnych Grupach Działania ,

Bieżących problemy dotyczące wdrażania EFS, 

Wniosków z przeprowadzanych kontroli projektów grantowych EFS,

Możliwości uwzględnienia w dofinansowaniu projektów rewitalizacyjnych środków z budżetu państwa oraz rozpoczęcie prac nad Diagnozą dla RLKS,

Bieżących problemów dotyczących wdrażania EFRR,

Bieżących problemów dotyczących wdrażania EFRROW.

Spotkanie było doskonałą okazją dyskusji przedstawicieli LGD z reprezentantami poszczególnych Departamentów, LGD miały również możliwość  wymiany doświadczeń w zakresie wdrażania instrumentu RLKS

Spotkanie z przedstawicielami LGD

Spotkanie z przedstawicielami LGD

Spotkanie z przedstawicielami LGD

Spotkanie z przedstawicielami LGD

Spotkanie z przedstawicielami LGD

Spotkanie z przedstawicielami LGD

Spotkanie z przedstawicielami LGD

Spotkanie z przedstawicielami LGD

Spotkanie z przedstawicielami LGD

Spotkanie z przedstawicielami LGD

Spotkanie z przedstawicielami LGD

Spotkanie z przedstawicielami LGD

Spotkanie z przedstawicielami LGD

Spotkanie z przedstawicielami LGD