Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Spotkanie szkoleniowo-informacyjne w zakresie wdrażania instrumentu terytorialnego pod nazwą rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS)

Dodane 06.12.2019 przez Iwona Stasiak

Spotkanie otworzyła Pani Sylwia Jaskulska – Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W wydarzeniu wzięło udział ponad 65 osób reprezentujących Lokalne Grupy Działania oraz Lokalne Grupy Rybackie z województwa Warmińsko-Mazurskiego, przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich z Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Województwa Podlaskiego, jak również pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Swoimi doświadczeniami podzielili się Pan Bartosz Szymański Dyrektor Wydziału Koordynacji RLKS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Pani Elżbieta Filipowicz Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przedstawili praktyczne aspekty wdrażania RLKS w latach 2014-2020 w swoich województwach. Zostały przedstawione największe przeszkody jak i pozytywne elementy wdrożenia RLKS z wielu funduszy.

W dalszej części spotkania swymi doświadczeniami podzielili się również Pani Barbara Dawcewicz Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” oraz Pan Dariusz Kizling Prezes Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze”. Obie grupy w latach 2014-2020 zdecydowały się na wspólne wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) oraz Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze (PO RYBY).

W programie spotkania uwzględniono również wystąpienie Pani Małgorzaty Domurad Zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, która omówiła rolę parków krajobrazowych w szeroko rozumianym rozwoju lokalnym Warmii i Mazur.

Spotkanie zakończyło się omówieniem bieżącego stanu wdrażania RLKS w województwie warmińsko-mazurskim oraz długą dyskusją.

Spotkanie szkoleniowo-informacyjne w zakresie wdrażania instrumentu terytorialnego pod nazwą rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS)
Spotkanie szkoleniowo-informacyjne w zakresie wdrażania instrumentu terytorialnego pod nazwą rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS)
Spotkanie szkoleniowo-informacyjne w zakresie wdrażania instrumentu terytorialnego pod nazwą rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS)
Spotkanie szkoleniowo-informacyjne w zakresie wdrażania instrumentu terytorialnego pod nazwą rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS)