Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Spotkanie dotyczące funkcjonowania instrumentu RLKS na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Dodane 28.11.2019 przez Iwona Stasiak

Dziś (28 listopada) w Urzędzie Marszałkowskim gościmy przedstawicieli (samorządowców i działaczy lokalnych) z województw śląskiego i lubuskiego. Spotkanie ma na celu dzielenie się Naszymi doświadczeniami we wdrażaniu jednego z instrumentów realizacji unijnej polityki spójności – rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS). Z uczestnikami spotyka się z wicemarszałek Zbigniew Sosnowski.

Podstawowe cele RLKS to:

  1. oddolność (szeroki udział społeczności lokalnej w tworzeniu i realizacji strategii),
  2. terytorialność (lokalna strategia rozwoju przygotowana dla danego, spójnego obszaru),
  3. zintegrowanie (łączenie różnych dziedzin gospodarki, współpraca różnych grup interesu),
  4. partnerstwo (lokalna grupa działania jako lokalne partnerstwo, w którym uczestniczą różne podmioty z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego),
  5. innowacyjność (w skali lokalnej),
  6. decentralizacja zarządzania i finansowania,
  7. sieciowanie i współpraca (wymiana doświadczeń i rozpowszechnianie dobrych praktyk).

Idea RLKS wywraca tradycyjną, „odgórną” politykę rozwoju do góry nogami: inicjatywę przejmuje bowiem społeczność lokalna, która realizuje własną, zintegrowaną lokalną strategię rozwoju (wpisującą się w strategię rozwoju województwa). Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego uruchomił ten mechanizm w 2016 roku, powierzając środki z kilku unijnych programów lokalnym grupom działania (LGD) na terenach wiejskich i w miastach. LGD to partnerstwa mieszkańców, organizacji pozarządowych, samorządów i przedsiębiorców. W Kujawsko-Pomorskiem jest ich 28 – 21 na terenach wiejskich i wiejsko-miejskich i 7 w miastach powyżej 20 tysięcy mieszkańców. 

Finansowanie, łącznie pół miliarda złotych, pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (42 miliony euro), naszego Regionalnego Programu Operacyjnego (76 milionów euro) i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze (3 miliony euro). Na powierzenie lokalnym grupom działania środków z Unii Europejskiej w tak szerokim zakresie zdecydowały się tylko dwa województwa – nasze i podlaskie. 

Nasi dzisiejsi goście to urzędnicy marszałkowskich administracji województw śląskiego i lubuskiego oraz członkowie tamtejszych LGD, wśród których jest wicemarszałek województwa lubuskiego Stanisław Tomczyszyn. W roboczej części spotkania, podczas którego prezentujemy nasz system zarządzania RLKS i nasze przygotowania do nowej perspektywy finansowej UE, uczestniczą m.in.dyrektor Wydziału Koordynacji RLKS Bartosz Szymański, dyrektor Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Elżbieta Siemiątkowska, wicedyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Monika Walecka-Gołasz i przewodnicząca kujawsko-pomorskiej sieci LGD Dorota Stanek.

Zdjęcia ze spotkania: https://fromsmash.com/rlks281119