Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Raport końcowy dotyczący Ewaluacji instrumentu RLKS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, oraz badanie Ewaluacyjne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dodane 29.10.2019 przez Iwona Stasiak

Celem głównym badania była ocena wdrażania instrumentu RLKS w ramach RPO WK-P 2014-2020 (jak instrument jest wdrażany i z jakim skutkiem) oraz jakie są możliwe założenia instrumentu w perspektywie 2021-2027. RLKS to instrument terytorialny (pełna nazwa to Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność), który w perspektywie 2014-2020 został rozszerzony na Politykę Spójności (wcześniej stosowano go w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa). W ramach RPO WK-P 2014-2020 instrument RLKS realizowany jest na obszarach wiejskich i miejskich w ramach dwóch odrębnych osi priorytetowych: osi 7 (EFRR) i osi 11 (EFS).

 

Ewaluacja instrumentu RLKS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w kontekście doświadczeń perspektywy 2014-2020 i wskazania założeń wsparcia na lata 2021-2027

PDF-Badanie ewaluacyjne Ministerstwa