Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Osiem Lokalnych Grup Działania z nagrodami z PROW-środki przeznaczamy na Rozwój Przedsiębiorczości

Dodane 14.05.2020 przez Iwona Stasiak

Jeszcze w tym roku ruszą konkursy ogłaszane przez osiem Lokalnych Grup Działania z naszego województwa, które otrzymały dodatkowe środki na rozwój przedsiębiorczości na swoich obszarach. Jest to szansa na wsparcie finansowe dla mieszkańców regionu, którzy poszukują funduszy na założenie własnej firmy lub rozwinięcie działalności gospodarczej. Na ten cel trafi ponad 5,3 miliona złotych. Wczoraj (13 maja) na wideokonferencji marszałek Piotr Całbecki i członek zarządu województwa Aneta Jędrzejewska rozmawiali z prezesami Lokalnych Grup Działania, które otrzymały zwiększone dofinansowanie. 

– Na wsparcie sektora gospodarki w ramach naszego pakietu antykryzysowego przeznaczamy blisko pół miliarda złotych. Przedsiębiorcom z Kujaw i Pomorza oferujemy m.in. pożyczki i granty, które pozwolą im utrzymać działalność i sprostać wyzwaniom, z jakimi przyszło im się mierzyć w czasie epidemii. Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które przekazujemy za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania, są uzupełnieniem tej formy pomocy. Dzięki dotacjom dla przedsiębiorców z obszarów wiejskich powstaną nowe miejsca pracy, a istniejące już firmy będą mogły się rozwijać – mówił marszałek Piotr Całbecki 

– Cieszę się, że Lokalne Grupy Działania w naszym regionie tak chętnie sięgają po wsparcie i z powodzeniem realizują powierzone im zadania. Gratuluję zaangażowania i życzę powodzenia wszystkim przedsiębiorcom, którzy skorzystają z dotacji i realizować będą swoje projekty – mówiła członek zarządu województwa Aneta Jędrzejewska 

Z dodatkowych środków (łącznie 5,3 miliona złotych) z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które przekazujemy ośmiu Lokalnym Grupom Działania w naszym regionie, skorzystają głównie mieszkańcy regionu, którzy chcą założyć własną firmę, oraz przedsiębiorcy poszukujący funduszy na rozwój działalności na terenach wiejskich. Pieniądze trafią także na rozwój lokalnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej (m.in. tworzenie placów zabaw i miejsc wypoczynku) oraz promocję miejscowych produktów i usług (publikacje i wydawnictwa). Więcej informacji o zakresach działań, na które przeznaczone zostaną dodatkowe środki w tabeli

Lista Lokalnych Grup Działania, które otrzymają dodatkowe środki z PROW:

 • Lokalna Grupa Działania Razem dla Powiatu Radziejowskiego (obszar działania – gminy powiatu radziejowskiego),
 • Lokalna Grupa Działania Vistula Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję (gminy powiatu grudziądzkiego, gmina Płużnica w powiecie wąbrzeskim, gminy Stolno, Lisewo oraz gmina wiejska Chełmno w powiecie chełmińskim),
 • Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa (gminy powiatu żnińskiego),
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy (gminy powiatu golubsko-dobrzyńskiego),
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ (gminy powiatu rypińskiego),
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego (gminy powiatu mogileńskiego),
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska (miasto i gmina Wąbrzeźno, gminy wiejskie: Dębowa Łąka i Książki),
 • Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej (gminy powiatu aleksandrowskiego). 

Lokalne Grupy Działania z naszego województwa już po raz trzeci otrzymają dodatkowe wsparcie finansowe na realizację inicjatyw mieszkańców i samorządów. W listopadzie ubiegłego roku do czterech z nich trafiły dodatkowe środki, które przeznaczono na rewitalizację społeczno-gospodarczą miejscowości wiejskich, wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw oraz tworzenie i rozwój małych inkubatorów przedsiębiorczości. Na te cele trafiło wówczas ponad 7 milionów złotych (więcej). Wcześniej dodatkowe środki za sprawną realizację zadań powierzonych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 otrzymało dziewięć Lokalnych Grup Działania (więcej). 

Lokalne Grupy Działania to partnerstwa, tworzone przez samych mieszkańców, organizacje pozarządowe lub samorządy. W naszym regionie jest ich łącznie 28. 

Swoje inicjatywy aktywizujące mieszkańców Lokalne Grupy Działania realizują z udziałem środków europejskich, przekazanych im dzięki instrumentowi ,,Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” (RLKS). Do ich dyspozycji trafiło około pół miliarda złotych na różnorodne przedsięwzięcia uwzględniające potrzeby konkretnych społeczności. W ten sposób partnerstwa LGD realizują wspólnie z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego ideę regionalnego budżetu obywatelskiego. 

 W ramach RLKS Lokalne Grupy Działania z naszego regionu dysponują środkami z:

 • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
 • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
 • Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.