Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Kluby młodzieżowe i wsparcie dla niepełnosprawnych: przekazaliśmy umowy dla Inowrocławia i Brodnicy

Dodane 19.12.2019 przez Iwona Stasiak

Wsparcie dla inicjatyw lokalnych jest niezwykle ważnym zadaniem samorządu województwa. Granty posłużą nie tylko aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców Inowrocławia i Brodnicy, ale także przyczynią się do szeroko rozumianego rozwoju społecznego w naszym regionie – mówi marszałek Piotr Całbecki. 

Wybrane projekty do dofinasowania przez LGD Inowrocław dotyczą między innymi uruchomienia klubów młodzieżowych i działań w zakresie aktywnej integracji środowiskowej. Dofinansowanie w kwocie w sumie blisko 290 tysięcy złotych trafi do sześciu beneficjentów: organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i Gminy Inowrocław. LGD Inowrocław dysponuje kwotą 5,6 mln zł przeprowadzając nabory wniosków w zakresach między innymi uruchomienia kursów i staży zawodowych, poradnictwa specjalistycznego, w tym warsztatów z psychologiem, oraz doradztwa zawodowego dla osób poszukujących zatrudnienia, tworzenia klubów młodzieżowych, działań w zakresie aktywności, animacji i integracji społeczności lokalnych, budowy lokalnych partnerstw na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych. 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy wybrała projekty dotyczące między innymi uruchomienia działań w zakresie wsparcia opiekunów i rodziców osób niepełnosprawnych oraz wsparcia osób z problemami społecznymi. Dofinansowanie w kwotach pomiędzy 20-45 tysięcy złotych (łącznie około 170 tysięcy złotych) trafi do pięciu beneficjentów, fundacji i stowarzyszeń zajmujących się pomocą potrzebującym. Łącznie Lokalna Grupa Działania dysponuje kwotą 3,4 mln zł przeprowadzając nabory wniosków w zakresach między innymi uruchomienia kursów i staży zawodowych, poradnictwa specjalistycznego, w tym warsztatów z psychologiem, oraz doradztwa zawodowego dla osób poszukujących zatrudnienia, tworzenia klubów młodzieżowych, działań w zakresie aktywności, animacji i integracji społeczności lokalnych, budowy lokalnych partnerstw na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych.

Lokalne grupy działania (LGD) to stowarzyszenia tworzone przez lokalne samorządy, organizacje pozarządowe i mieszkańców, które wspólnie z samorządem województwa wdrażają finansowany z europejskich środków instrument „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność” (RLKS). W całym regionie działa 28 takich partnerstw. Dysponują środkami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (179 mln zł.), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (254 mln zł.) oraz PO Rybactwo i Morze (12 mln zł.). Więcej informacji na temat lokalnych grup działania na  stronie :

mojregion.eu.

 

Podczas spotkania wręczyliśmy także umowy na dofinansowanie budowy sal gimnastycznych. Gmina Dębowa zbuduje salę sportową przy budynku Szkoły Podstawowej w Wielkich Radowiskach, natomiast gmina Rogowo zbuduję salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej z oddziałami integracyjnymi w Gościeszynie. Obie inwestycje otrzymały po 500 tysięcy złotych z budżetu województwa.

Lista wszystkich projektów

Kluby młodzieżowe i wsparcie dla niepełnosprawnych: przekazaliśmy umowy dla Inowrocławia i Brodnicy
Kluby młodzieżowe i wsparcie dla niepełnosprawnych: przekazaliśmy umowy dla Inowrocławia i Brodnicy
Kluby młodzieżowe i wsparcie dla niepełnosprawnych: przekazaliśmy umowy dla Inowrocławia i Brodnicy
Kluby młodzieżowe i wsparcie dla niepełnosprawnych: przekazaliśmy umowy dla Inowrocławia i Brodnicy
Kluby młodzieżowe i wsparcie dla niepełnosprawnych: przekazaliśmy umowy dla Inowrocławia i Brodnicy
Kluby młodzieżowe i wsparcie dla niepełnosprawnych: przekazaliśmy umowy dla Inowrocławia i Brodnicy
Kluby młodzieżowe i wsparcie dla niepełnosprawnych: przekazaliśmy umowy dla Inowrocławia i Brodnicy
Kluby młodzieżowe i wsparcie dla niepełnosprawnych: przekazaliśmy umowy dla Inowrocławia i Brodnicy
Kluby młodzieżowe i wsparcie dla niepełnosprawnych: przekazaliśmy umowy dla Inowrocławia i Brodnicy
Kluby młodzieżowe i wsparcie dla niepełnosprawnych: przekazaliśmy umowy dla Inowrocławia i Brodnicy
Kluby młodzieżowe i wsparcie dla niepełnosprawnych: przekazaliśmy umowy dla Inowrocławia i Brodnicy
Kluby młodzieżowe i wsparcie dla niepełnosprawnych: przekazaliśmy umowy dla Inowrocławia i Brodnicy
Kluby młodzieżowe i wsparcie dla niepełnosprawnych: przekazaliśmy umowy dla Inowrocławia i Brodnicy
Kluby młodzieżowe i wsparcie dla niepełnosprawnych: przekazaliśmy umowy dla Inowrocławia i Brodnicy
Kluby młodzieżowe i wsparcie dla niepełnosprawnych: przekazaliśmy umowy dla Inowrocławia i Brodnicy
Kluby młodzieżowe i wsparcie dla niepełnosprawnych: przekazaliśmy umowy dla Inowrocławia i Brodnicy