Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Informacja dotycząca funkcjonowania LGD w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego- informacja uzupełniająca

Dodane 16.03.2020 przez Iwona Stasiak

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wdrożenia przez LGD różnego rodzaju obiegowych form procedowania uchwał walnych zebrań członków oraz rad, informuję iż każde indywidualne rozwiązanie odbiegające od procedury zatwierdzonej w LSR musi być przed jego wdrożeniem w praktyce zaakceptowane przez Wydział Koordynacji RLKS i departamenty wdrażające RPO, PROW, PO RYBY. 

Jednocześnie Wydział Koordynacji RLKS rekomenduje w tym zakresie rozwiązania, które pozwolą zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem tj. przeprowadzenie posiedzeń obiegowych w formie elektronicznej, używanie narzędzi teleinformatycznych do przeprowadzenia wideokonferencji, a także innych które Państwo wypracujecie we własnym zakresie i pozwolą one ograniczyć ryzyko zakażenia.

Niemniej jednak przeprowadzenie przez LGD danego procesu przy użyciu procedury ograniczającej ryzyko zakażenia, nie zwalnia LGD od właściwego udokumentowania czynności i decyzji osób w niego zaangażowanych, o czym należy pamiętać. 

Ponadto Instytucja Zarządzająca RPO WK-P 2014-2020 wydała komunikat dotyczący wpływu koronawirusa na projekty realizowane w ramach RPO.

Treść komunikatu znajduje się pod poniższym linkiem.

/rpo/wiadomosc/komunikat

Proszę o zamieszczenie treści komunikatu na Państwa stronach internetowych oraz rozpowszechnienie go wśród beneficjentów i współpracujących podmiotów.