Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Dzielimy się dobrymi praktykami

Dodane 24.04.2020 przez Iwona Stasiak

LGD „Vistula-Terra Culmensis”  ze względu na zaistniałą sytuację spowodowaną epidemią COVID-19  zaplanowała do realizacji następujące zadania:

–   organizacja webinarium – plan 29 kwietnia br. –  szkolenie on-line dla Grantobiorców „Granty w dobie pandemii COVID-19 ” – szkolenie dedykowane dla tych co złożyli wnioski i zostali wybrani do dofinansowania w ramach ogłaszanych konkursów przez LGD z zakresu zasad realizacji projektów, zmian we wnioskach, rodzaju wymaganych dokumentów – obecnie trwa wyłanianie wykonawcy.

–   zlecono uszycie maseczek ochronnych dla naszych mieszkańców – maseczki dystrybuowane będą przez Zarząd LGD, pracowników biura oraz  Koordynatorów Gminnych LGD, którzy przekażą je do lokalnych sklepów spożywczych. Dystrybucja rozpoczyna się we środę/czwartek; prześlemy fotorelację.

–   organizacja konkursu plastycznego (e-konkurs) dla uczniów klas 0 – III – celem konkursu jest rozbudzenie twórczej inwencji na temat kształtowania postawy obywatelskiej poprzez stosowanie się do zaleceń służb sanitarnych związanych z pandemią COVID-19 poprzez pozostanie w domu, częste mycie rąk bądź noszenie maseczek itp., rozwijanie umiejętności związanych z prezentacją dotyczącą własnych obserwacji bądź przemyśleń na temat walki z pandemią COVID-19, propagowanie i rozwijanie aktywności artystycznej wśród dzieci, promocja działalności LGD,