Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Zestaw danych i informacji przydatnych do napisania lokalnej strategii rozwoju na lata 2021-2027

Dodane 11.05.2022 przez Joanna Borkowska

W poniższych plikach znajdują się przygotowane zestawy danych i informacji dla istniejących w perspektywie 2014-2020 Lokalnych Grup Działania i gmin wchodzących w ich skład, które mogą stanowić wkład do napisania lokalnej strategii rozwoju na perspektywę 2021-2027.

Oprócz zestawów danych w arkuszach excel-a, dołączone zostały również wyniki badań ankietowych z gmin oraz plik z wyróżniającymi się rodzajami przedsiębiorczości. Dodatkowo sporządzone zostały komentarze dla obszarów do tej części zagadnień, które tego wymagają.

Informacje pozyskane za pomocą ankiet pochodzą z urzędów gmin i wyłączną odpowiedzialność za ich jakość ponoszą powyższe urzędy. Zwraca się także uwagę, że część gmin nie przekazała informacji.

Dlatego też, podczas przygotowywania diagnoz i projektowania interwencji na potrzeby tworzonych strategii rozwoju, niezbędne jest zweryfikowanie lub uzupełnienie informacji/danych przez podmiot przygotowujący strategię.

 

Bezrobocie

Branże charakterystyczne

Egzamin ósmoklasisty

Gęstość zaludnienia

Instytucje pomocy i integracji społecznej

Kluby sportowe

Korzystający z pomocy społecznej

Ludność ogółem i wiejska

Niepełnosprawnosć prawna_orzeczenia

Obiekty noclegowe

Opieka dzieci do lat 3

Organizacje pożytku publicznego

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

Piecza zastępcza

Podmioty gospodarcze REGON

Podmioty nowozarejestrowane i wyrejestrowane

Powierzchnia_użytków_rolnych

Ruch migracyjny

Spółdzielnie socjalne

Struktura ludności wg ekonomicznych grup wieku

Struktura ludności wg funkcjonalnych grup wieku

Szkolnictwo_wyższe

Szkoły_podstawowe

Szkoły_ponadpodstawowe

Wychowanie_przedszkolne

Zagrody edukacyjne

!załącznik z tabelami do charakterystycznych branż

1_Stowarzyszenie LGD Miasta Brodnicy

1_Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy_ankieta

2_Stowarzyszenie LGD Grudziądzki Spichlerz

2_Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Grudziądzki Spichlerz_ankieta

3_Stowarzyszenie LGD Inowrocław

3_Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław_ankieta

4_Stowarzyszenie LGD Miasto Włocławek

4_Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek_ankieta

5_Stowarzyszenie LGD Chełmno

5_Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno_ankieta

6_Stowarzyszenie LGD Dla Miasta Torunia

6_Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dla Miasta Torunia_ankieta

7_Stowarzyszenie Bydgoska LGD Dwie Rzeki

7_Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania Dwie Rzeki_ankieta

8_LGD Gminy Powiatu Świeckiego

8_Lokalna Grupa Działania Gminy Powiatu Świeckiego_ankieta

9_Stowarzyszenie LGD Dolina Drwęcy

9_Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy_ankieta

10_Partnerstwo LGD Bory Tucholskie 1

0_Partnerstwo Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie_ankieta

11_Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki

11_Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki_ankieta

12_Stowarzyszenie LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ

12_Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ_ankieta

13_Stowarzyszenie LGD Czarnoziem na Soli

13_Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli_ankieta

14_Stowarzyszenie LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe

14_Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe_ankieta

15_Stowarzyszenie Nasza Krajna

15_Stowarzyszenie Nasza Krajna_ankieta

16_Stowarzyszenie LGD Ziemia Wąbrzeska

16_Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska_ankieta

17_LGD Pałuki-Wspólna Sprawa

17_Lokalna Grupa Działania Pałuki-Wspólna Sprawa_ankieta

18_Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk

18_Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk_ankieta

19_Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej

19_Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej_ankieta

20_Stowarzyszenie LGD Podgrodzie Toruńskie

20_Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie_ankieta

21_Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie_ankieta

21_Stowarzyszenie Pojezierze Brodnickie

22_LGD Razem Dla Powiatu Radziejowskiego

22_Lokalna Grupa Działania Razem dla Powiatu Radziejowskiego_ankieta

23_Stowarzyszenie LGD Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego

23_Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego_ankieta

24_LGD Trzy Doliny

24_Lokalna Grupa Działania Trzy Doliny_ankieta

25_LGD Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję

25_Lokalna Grupa Działania Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję_ankieta

26_LGD Zakole Dolnej Wisły

26_Lokalna Grupa Działania Zakole Dolnej Wisły_ankieta

27_LGD Ziemia Gotyku

27_Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku_ankieta