Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Dokumentacja konkursowa na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 2021-2027

Dodane 02.03.2023 przez Iwona Stasiak

1 marca 2023 roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uzgodniło ostateczną wersję dokumentacji konkursowej na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w perspektywie finansowej 2021-2027.

  1. Zał. nr 1 – Formularz wniosku o wybór LSR
  2. Zał. nr 2 – Warunki dostępu
  3. Zał. nr 3 – Struktura i wymagania dot. LSR
  4. Zał. nr 4 – Sposób ustalania dostępnych środków
  5. Zał. nr 5 – Kryteria wyboru LSR
  6. Zał. nr 6 – Karta oceny wniosku
  7. Zał. nr 7 – Karta oceny LSR dla członka komisji