Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Regulamin newslettera

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Newslettera na stronie mojregion.eu zwanego dalej Newsletterem.
 2. Wydawcą Newslettera jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, zwany dalej Urzędem.
 3. Usługa Newsletterów jest usługą bezpłatną.
 4. Newsletter jest wysyłany przez Urząd za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez użytkownika, w sposób cykliczny w formie listu elektronicznego (e-mail).
 5. Newsletter zawiera w szczególności aktualności i informacje dotyczące funduszy europejskich w województwie kujawsko-pomorskim..
 6. Zamówienie Newsletterów przez Użytkownika następuje poprzez dokonanie łącznie następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.mojregion.eu:
  • wypełnienie odpowiedniego formularza dostępnego na stronach serwisu www.mojregion.eu, w tym podanie danych dotyczących Użytkownika w zakresie wskazanym przez Urząd, czyli adresu e-mail, na który Użytkownik chce otrzymywać Newsletter.
  • aktywowanie („kliknięcie”) linku aktywacyjnego przesłanego w wiadomości e-mail na podany w formularzu przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, w celu potwierdzenia zamówienia Newslettera oraz potwierdzenia wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Urząd danych osobowych Użytkownika, w tym adresu poczty elektronicznej, dla celów otrzymywania od Urzędu zamówionego Newslettera.
 7. Zamówienie i korzystanie z Newsletterów oznacza akceptację przez Użytkownika postanowień Regulaminu oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie od Urzędu zamówionego Newslettera.
 8. Zamówienie i korzystanie z Newslettera oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie przez Urząd jego danych osobowych, w tym adresu poczty elektronicznej, dla celów otrzymywania od Urzędu zamówionego Newslettera.
 9. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest: Województwo Kujawsko-Pomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu NIP: 956-19-45-671, REGON: 871121290 Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, reprezentowany przez: Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 10. Urząd przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonania usługi Newslettera.
 11. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć świadczenie usługi Newslettera, poprzez wysłanie mejla z adresu użytego przy zapisywaniu się na newsletter z tytułem „Newsletter – rezygnacja” na adres l.nienartowicz@kujawsko-pomorskie.pl.
 12. Rezygnacja z Newslettera jest równoznaczna z usunięciem wszystkich danych Użytkownika z serwerów i innych zasobów danych Urzędu Marszałkowskiego. Urząd Marszałkowski nie gromadzi danych osób, które zrezygnowały z usługi.
 13. Wszelkie problemy techniczne związane z Newsletterem należy zgłaszać na adres: l.nienartowicz@kujawsko-pomorskie.pl
 14. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach Serwisu www.mojregion.eu.
 15. Urząd zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po opublikowaniu tych zmian na stronach Serwisu www.mojregion.eu.