Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Zobacz jak zmienił sie nasz region

Dodane 30.11.2021 przez Leszek Nienartowicz

Fundusze Europejskie od lat zmieniają nasz region na lepsze. Niemal każdy z mieszkańców Kujaw i Pomorza korzysta z efektów skutecznie wdrożonych działań, sfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Za sukcesem realizowanych projektów w ramach RPO WK-P 2014-2020 stoją ogromne kwoty pieniędzy, skutecznie i przemyślanie zainwestowane w rozwój niemalże wszystkich obszarów życia mieszkańców naszego regionu. Wsparcie dla ochrony zdrowia, edukacji, biznesu, pomoc społeczna, na rynku pracy, cyfryzacja, ochrona środowiska, zabytków i dziedzictwa kultury – to tylko niektóre z nich.

OBEJRZYJ NASZ NAJNOWSZY SPOT PROMUJĄCY RPO. ZOBACZ JAK ZMIENIŁ SIĘ NASZ REGION

Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego przekazywane są samorządom lokalnym, przedsiębiorcom oraz organizacjom pozarządowym. Pozwala to w przemyślany sposób realizować strategię województwa, która przygotowana została w oparciu o analizy społeczno-gospodarcze. Dzięki temu możliwe jest dofinansowanie przedsięwzięć realnie wpływających na nasze codzienne życie.

Jednym z obszarów, w którym już dziś widać ogromne zmiany, jest pomoc społeczna, szczególnie adresowana do osób niesamodzielnych, starszych czy z niepełnosprawnościami, a także wsparcie dla pracowników socjalnych. Fundusze unijne pomagają również długotrwale bezrobotnym oraz rodzicom powracającym na rynek pracy. To z myślą o nich w regionie powstały nowe miejsca dla dzieci w żłobkach, klubach dziecięcych czy przedszkolach. Uczniowie szkół ogólnokształcących i zawodowych uczą się w wyremontowanych placówkach oraz biorą udział w ciekawych kursach, zwiększających ich szanse na znalezienie zatrudnienia. Z kolei wśród projektów związanych z ochroną zdrowia nie zabrakło programów profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób. Mieszkańcy województwa korzystają dziś też z wyremontowanych, przebudowanych i doposażonych szpitali, poradni specjalistycznych oraz przychodni. Wiele z usług publicznych dostępnych jest w formie elektronicznej, co zawdzięczamy projektom rozwijającym cyfryzacje regionu.

Duży akcent RPO położony jest na wspieranie biznesu, innowacyjności i aktywności badawczo-rozwojowej kujawsko-pomorskich firm. Dotacje unijne to także bezpieczniejsze podróże, czyli kilometry nowych i przebudowanych dróg oraz zmodernizowana infrastruktura dworcowa, kolejne ścieżki rowerowe i wygodniejszy transport publiczny.

W ramach działań na rzecz efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej, dofinansowano wiele przedsięwzięć wspierających produkcję i dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych. Projekty z zakresu małej retencji wodnej pozwoliły na spowolnienie odpływu wody, zmniejszenie podtopień terenu i powodzi. Kolejne środki przekazano na selektywne zbiórki odpadów i recykling, budowę sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, oczyszczalni ścieków czy stacji uzdatniania wody. Dzięki funduszom europejskim skuteczniej chronimy również rośliny i zwierzęta, zwłaszcza na terenach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody.