Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


RPO. Perspektywa na szóstkę z plusem

Dodane 22.10.2020 przez Leszek Nienartowicz

Fundusze Europejskie od lat zmieniają nasz region na lepsze. Niemal każdy z mieszkańców Kujaw i Pomorza korzysta z efektów skutecznie wdrożonych działań, sfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Efekty te pokazuje najnowsza kampania informacyjna, prowadzona pod hasłem „RPO. Perspektywa na szóstkę z plusem”.

Za sukcesem realizowanych projektów w ramach RPO WK-P 2014-2020 stoją ogromne kwoty pieniędzy, skutecznie i przemyślanie zainwestowane w rozwój niemalże wszystkich obszarów życia mieszkańców naszego regionu. Wsparcie dla ochrony zdrowia, edukacji, biznesu, pomoc społeczna, na rynku pracy, cyfryzacja, ochrona środowiska, zabytków i dziedzictwa kultury – to tylko niektóre z nich. Do końca listopada pokażemy, jak bardzo zmieniła się nasza lokalna rzeczywistość w tych strefach – zarówno za sprawą wielkich, jak i mniejszych przedsięwzięć finansowanych z funduszy unijnych.

„RPO. Perspektywa na szóstkę z plusem”

Pod takim hasłem trwa kampania informacyjna adresowana do mieszkańców Kujaw i Pomorza. Dzięki niej każdy będzie mógł dowiedzieć się więcej o projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, a także przekonać się, w jaki sposób funkcjonują dotacje unijne.

W kampanii wykorzystane zostaną najpopularniejsze gazety regionalne – Gazeta Pomorska, Express Bydgoski i Nowości – Dziennik Toruński oraz odpowiadające im serwisy internetowe. Opublikowane w prasie i na portalach artykuły wprowadzą czytelników w temat funduszy unijnych. Teksty znajdą się również na lokalnych tematycznych stronach „Strefa Agro” i „Strefa Biznesu”.

Przekaz wzmocniony zostanie kampanią facebookową na fanpage’u Kujawsko-Pomosrkie, w której pokażemy przykłady najciekawszych i najbardziej znaczących dla regionu realizacji. Co dwa dni użytkownicy portalu otrzymają kolejną dawkę wiedzy na temat konkretnych działań i korzyści dla beneficjentów.

Na potrzeby kampanii powstały także cztery spoty ukazujące skuteczne wsparcie funduszy dla regionu. Filmy emitowane będą w regionalnym kanale telewizji publicznej TVP Bydgoszcz oraz promowane na YouTubie.

Z kolei w pięciu miastach regionu – w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Grudziądzu i Inowrocławiu – zobaczyć będzie można billboardy i plakaty w komunikacji miejskiej, informujące o bieżącej perspektywie RPO.

Jak zmienił się nasz region?

Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego przekazywane są samorządom lokalnym, przedsiębiorcom oraz organizacjom pozarządowym. Pozwala to w przemyślany sposób realizować strategię województwa, która przygotowana została w oparciu o analizy społeczno-gospodarcze. Dzięki temu możliwe jest dofinansowanie przedsięwzięć realnie wpływających na nasze codzienne życie.

Jednym z obszarów, w którym już dziś widać ogromne zmiany, jest pomoc społeczna, szczególnie adresowana do osób niesamodzielnych, starszych czy z niepełnosprawnościami, a także wsparcie dla pracowników socjalnych. Fundusze unijne pomagają również długotrwale bezrobotnym oraz rodzicom powracającym na rynek pracy. To z myślą o nich w regionie powstały nowe miejsca dla dzieci w żłobkach, klubach dziecięcych czy przedszkolach. Uczniowie szkół ogólnokształcących i zawodowych uczą się w wyremontowanych placówkach oraz biorą udział w ciekawych kursach, zwiększających ich szanse na znalezienie zatrudnienia. Z kolei wśród projektów związanych z ochroną zdrowia nie zabrakło programów profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób. Mieszkańcy województwa korzystają dziś też z wyremontowanych, przebudowanych i doposażonych szpitali, poradni specjalistycznych oraz przychodni. Wiele z usług publicznych dostępnych jest w formie elektronicznej, co zawdzięczamy projektom rozwijającym cyfryzacje regionu.

Duży akcept RPO położony jest na wspieranie biznesu, innowacyjności i aktywności badawczo-rozwojowej kujawsko-pomorskich firm. Dodatkowe pieniądze cały czas trafiają do osób, które dopiero rozpoczynają działalność biznesową. Dotacje unijne to także bezpieczniejsze podróże, czyli kilometry nowych i przebudowanych dróg oraz zmodernizowana infrastruktura dworcowa, kolejne ścieżki rowerowe i wygodniejszy transport publiczny.

W ramach działań na rzecz efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej, dofinansowano wiele przedsięwzięć wspierających produkcję i dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych. Projekty z zakresu małej retencji wodnej pozwoliły na spowolnienie odpływu wody, zmniejszenie podtopień terenu i powodzi. Kolejne środki przekazano na selektywne zbiórki odpadów i recykling, budowę sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, oczyszczalni ścieków czy stacji uzdatniania wody. Dzięki funduszom europejskim skuteczniej chronimy również rośliny i zwierzęta, zwłaszcza na terenach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody.

To tylko niektóre z realizacji możliwych dzięki RPO WK-P 2014-2020 Śledź naszą kampanię i przekonaj się, jak zmienił się nasz region!

Zapraszamy do oglądania spotów powstałych w ramach kampanii na naszym kanale