Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Informacja i promocja RPO WK-P na lata 2014-2020

Dodane 10.11.2015 przez Leszek Nienartowicz

Informacja i promocja RPO WK-P 2014-2020 na 2023 rok

Numer projektu: RPKP.12.02.00-04-0001/22

Data podpisania umowy: 21.12.2022 r.

Wydatki kwalifikowalne: 11 153 813,00 PLN

Wkład UE: 9 480 741,00 PLN.

 

Celem Rocznego Planu Działań na rok 2022 w zakresie informacji i promocji jest poinformowanie jak najszerszej grupy odbiorców, głównie potencjalnych beneficjentów o możliwościach dofinansowania różnego rodzaju przedsięwzięć w kontekście zaplanowanych naborów wniosków o dofinansowanie projektów oraz mieszkańców województwa o efektach realizacji projektów w regionie i korzyściach z nich płynących.

W ramach działań informacyjno-promocyjnych planuje się m.in. organizację szkoleń dla potencjalnych beneficjentów w zakresie ogłaszanych naborów wniosków o dofinansowanie oraz dla beneficjentów w zakresie zasad właściwej i skutecznej realizacji projektów w ramach RPO WK-P. Zaplanowano również udział potencjalnych beneficjentów w zagranicznych wizytach studyjnych i regionalnych wizytach studyjnych oraz lekcje europejskie dla młodzieży. Przewidziano przeprowadzenie kampanii o szerokim zasięgu informującej o efektach zrealizowanych projektów unijnych w celu zwiększenia widoczności zmian rozwojowych jakie zachodzą dzięki RPO WK-P 2014-2020 oraz informującej o rozpoczynającej się nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027, organizację forum naukowo-technologicznego poświęconego nowym technologiom, innowacjom, wynalazkom i nowatorskim inwestycjom zmieniającym kraj i region, produkcję spotów promujących RPO WK-P i audycji o efektach wdrażania programu, a także organizację Dni Otwartych Funduszy Europejskich w ramach cyklicznej akcji informacyjno–promocyjnej. Ponadto zaplanowano zakup kalendarzy książkowych, kieszonkowych, ściennych i biurkowych promujących RPO WK-P na lata 2014-2020, zakup materiałów konferencyjnych oraz zakup profesjonalnego systemu do spotkań online. Planuje się również budowę serwisu www. dotyczącego nowej perspektywy finansowej 2021-2027.

Powyższe działania będą dostosowane do odbiorcy i jego stopnia zaawansowania znajomości zagadnień związanych z funduszami europejskimi. Podstawowym kanałem informacji będzie strona internetowa www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl prowadzona przez IZ RPO WK-P wraz z IP (Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu). Na portalu dostępne są informacje na temat najważniejszych dokumentów programowych RPO WK-P np. SZOOP, wytyczne ministerialne i IZ RPO WK-P, informacje o prowadzonych i planowanych naborach wniosków, o pracach Komitetu Monitorującego, konsultacje społeczne. RPD będzie realizowany zgodnie ze Strategią Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.


Informacja i promocja RPO WK-P 2014-2020 na 2022 rok

Numer projektu: RPKP.12.02.00-04-0001/21

Data podpisania umowy: 05.01.2022 r.

Wydatki kwalifikowalne: 3 130 000,00 PLN

Wkład UE: 2 660 500,00 PLN

 

Celem Rocznego Planu Działań na rok 2022 w zakresie informacji i promocji jest poinformowanie jak najszerszej grupy odbiorców, głównie potencjalnych beneficjentów o możliwościach dofinansowania różnego rodzaju przedsięwzięć w kontekście zaplanowanych naborów wniosków o dofinansowanie projektów oraz mieszkańców województwa o efektach realizacji projektów w regionie i korzyściach z nich płynących.

W ramach działań informacyjno-promocyjnych planuje się m.in. organizację szkoleń dla potencjalnych beneficjentów w zakresie ogłaszanych naborów wniosków o dofinansowanie oraz dla beneficjentów w zakresie zasad właściwej i skutecznej realizacji projektów w ramach RPO WK-P. Zaplanowano również udział potencjalnych beneficjentów w zagranicznych wizytach studyjnych i regionalnych wizytach studyjnych oraz lekcje europejskie dla młodzieży. Przewidziano przeprowadzenie kampanii o szerokim zasięgu informującej o efektach zrealizowanych projektów unijnych w celu zwiększenia widoczności zmian rozwojowych jakie zachodzą dzięki RPO WK-P 2014-2020 oraz zaangażowaniu funduszy europejskich w walce z zagrożeniem COVID -19, organizację forum naukowo-technologicznego poświęconego nowym technologiom, innowacjom, wynalazkom i nowatorskim inwestycjom zmieniającym kraj i region, produkcję spotów promujących RPO WK-P i audycji o efektach wdrażania programu, a także organizację Dni Otwartych Funduszy Europejskich w ramach cyklicznej akcji informacyjno–promocyjnej. Ponadto zaplanowano zakup kalendarzy książkowych, kieszonkowych, ściennych i biurkowych promujących RPO WK-P na lata 2014-2020, zakup materiałów konferencyjnych oraz zakup profesjonalnego systemu do spotkań online. Planuje się również budowę serwisu www. dotyczącego nowej perspektywy finansowej 2021-2027.

Powyższe działania będą dostosowane do odbiorcy i jego stopnia zaawansowania znajomości zagadnień związanych z funduszami europejskimi. Podstawowym kanałem informacji będzie strona internetowa www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl prowadzona przez IZ RPO WK-P wraz z IP (Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu). Na portalu dostępne są informacje na temat najważniejszych dokumentów programowych RPO WK-P np. SZOOP, wytyczne ministerialne i IZ RPO WK-P, informacje o prowadzonych i planowanych naborach wniosków, o pracach Komitetu Monitorującego, konsultacje społeczne. RPD będzie realizowany zgodnie ze Strategią Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.


Informacja i promocja RPO WK-P 2014-2020 na 2021 rok

Numer projektu: RPKP.12.02.00-04-0001/20

Data podpisania umowy: 17.12.2020 r.

Wydatki kwalifikowalne: 2 875 008,00 PLN

Wkład UE: 2 443 756,80 PLN

Celem Rocznego Planu Działań na rok 2021 w zakresie informacji i promocji jest poinformowanie jak najszerszej grupy odbiorców, głównie potencjalnych beneficjentów o możliwościach dofinansowania różnego rodzaju przedsięwzięć w kontekście zaplanowanych naborów wniosków o dofinansowanie projektów.

W ramach działań informacyjno-promocyjnych planuje się m.in. organizację szkoleń dla potencjalnych beneficjentów w zakresie ogłaszanych naborów wniosków o dofinansowanie, w tym szkoleń dla beneficjentów w zakresie zasad właściwej i skutecznej realizacji projektów w ramach RPO WK-P. Zaplanowano również udział potencjalnych beneficjentów w zagranicznych wizytach studyjnych. Przewidziano przeprowadzenie kampanii o szerokim zasięgu informującej o naborach wniosków o dofinansowanie w ramach programu, planowanych w 2021 roku, produkcję spotu promującego RPO WK-P i audycji o efektach wdrażania programu, a także organizację Dni Otwartych Funduszy Europejskich w ramach cyklicznej akcji informacyjno–promocyjnej. Ponadto zaplanowano zakup kalendarzy książkowych, kieszonkowych, ściennych i biurkowych promujących RPO WK-P na lata 2014-2020, zakup drobnych materiałów promocyjnych oraz wykonanie ścianki promującej RPO WK-P na potrzeby planowanych konferencji, szkoleń i spotkań.

Powyższe działania będą dostosowane do odbiorcy i jego stopnia zaawansowania znajomości zagadnień związanych z funduszami europejskimi. Podstawowym kanałem informacji będzie strona internetowa www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl prowadzona przez IZ RPO WK-P wraz z IP (Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu). Na portalu dostępne są informacje na temat najważniejszych dokumentów programowych RPO WK-P np. SZOOP, wytyczne ministerialne i IZ RPO WK-P, informacje o prowadzonych i planowanych naborach wniosków, o pracach Komitetu Monitorującego, konsultacje społeczne. RPD będzie realizowany zgodnie ze Strategią Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.


Informacja i promocja RPO WK-P 2014-2020 na 2020 rok

Numer projektu: RPKP.12.02.00-04-0001/19

Data podpisania umowy: 15.01.2020 r.

Wydatki kwalifikowalne: 2 415 570,00 PLN

Wkład UE: 2 053 234,50 PLN.

Celem Rocznego Planu Działań na rok 2020 w zakresie informacji i promocji jest poinformowanie jak najszerszej grupy odbiorców, głównie potencjalnych beneficjentów o możliwościach dofinansowania różnego rodzaju przedsięwzięć w kontekście zaplanowanych naborów wniosków o dofinansowanie projektów.

W ramach działań informacyjno-promocyjnych planuje się m.in. organizację szkoleń dla potencjalnych beneficjentów w zakresie ogłaszanych naborów wniosków o dofinansowanie, w tym szkoleń dla odbiorców wsparcia w ramach instrumentu jakim jest RLKS oraz dla beneficjentów w zakresie zasad właściwej i skutecznej realizacji projektów w ramach RPO WK-P. Zaplanowano również udział potencjalnych beneficjentów w zagranicznych wizytach studyjnych. Przewidziano przeprowadzenie kampanii o szerokim zasięgu informującej o naborach wniosków o dofinansowanie w ramach programu, planowanych w 2020 roku, produkcję spotu promującego RPO WK-P i audycji o efektach wdrażania programu, a także organizację Dni Otwartych Funduszy Europejskich w ramach cyklicznej akcji informacyjno–promocyjnej. Ponadto zaplanowano zakup kalendarzy książkowych, kieszonkowych, ściennych i biurkowych promujących RPO WK-P na lata 2014-2020, zakup drobnych materiałów promocyjnych oraz wykonanie ścianki promującej RPO WK-P na potrzeby planowanych konferencji, szkoleń i spotkań.

Powyższe działania będą dostosowane do odbiorcy i jego stopnia zaawansowania znajomości zagadnień związanych z funduszami europejskimi. Podstawowym kanałem informacji będzie strona internetowa www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl prowadzona przez IZ RPO WK-P wraz z IP (Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu). Na portalu dostępne są informacje na temat najważniejszych dokumentów programowych RPO WK-P np. SZOOP, wytyczne ministerialne i IZ RPO WK-P, informacje o prowadzonych i planowanych naborach wniosków, o pracach Komitetu Monitorującego, konsultacje społeczne. RPD będzie realizowany zgodnie ze Strategią Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.


Informacja i promocja RPO WK-P 2014-2020 na 2019 rok

Numer projektu RPKP.12.02.00-04-0001/18

Data podpisania umowy 28.12.2018 r.

Wydatki kwalifikowalne: 2 300 000,00 PLN

Wkład UE: 1 955 000,00 PLN

Celem Rocznego Planu Działań na rok 2019 w zakresie informacji i promocji jest poinformowanie jak najszerszej grupy odbiorców, głównie potencjalnych beneficjentów o możliwościach dofinansowania różnego rodzaju przedsięwzięć w kontekście zaplanowanych naborów wniosków o dofinansowanie projektów.

W ramach działań informacyjno-promocyjnych planuje się m.in. organizację szkoleń dla potencjalnych beneficjentów w zakresie ogłaszanych naborów wniosków o dofinansowanie, w tym szkoleń dla odbiorców wsparcia w ramach instrumentu jakim jest RLKS oraz dla beneficjentów w zakresie zasad właściwej i skutecznej realizacji projektów w ramach RPO WK-P. Zaplanowano również udział potencjalnych beneficjentów w zagranicznych wizytach studyjnych. Przewidziano przeprowadzenie kampanii o szerokim zasięgu informującej o naborach wniosków o dofinansowanie w ramach programu, planowanych w 2019 roku, produkcję spotu promującego RPO WK-P i audycji o efektach wdrażania programu, a także organizację Dni Otwartych Funduszy Europejskich w ramach cyklicznej akcji informacyjno–promocyjnej. Ponadto zaplanowano zakup kalendarzy książkowych, kieszonkowych, ściennych i biurkowych promujących RPO WK-P na lata 2014-2020, zakup drobnych materiałów promocyjnych oraz wykonanie ścianki promującej RPO WK-P na potrzeby planowanych konferencji, szkoleń i spotkań.

Powyższe działania będą dostosowane do odbiorcy i jego stopnia zaawansowania znajomości zagadnień związanych z funduszami europejskimi. Podstawowym kanałem informacji będzie strona internetowa www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl prowadzona przez IZ RPO WK-P wraz z IP (Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu). Na portalu dostępne są informacje na temat najważniejszych dokumentów programowych RPO WK-P np. SZOOP, wytyczne ministerialne i IZ RPO WK-P, informacje o prowadzonych i planowanych naborach wniosków, o pracach Komitetu Monitorującego, konsultacje społeczne. RPD będzie realizowany zgodnie ze Strategią Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.


Informacja i promocja RPO WK-P 2014-2020 na 2018 rok

Numer projektu RPKP.12.02.00-04-0002/17

Data podpisania umowy 14.12.2017

Wydatki kwalifikowalne: 2 188 000,00 PLN

Wkład UE: 1 859 800,00 PLN

 

Celem informacji i promocji na rok 2018 jest w szczególności poinformowanie jak najszerszej grupy odbiorców, głównie potencjalnych beneficjentów o możliwościach dofinansowania różnego rodzaju przedsięwzięć w kontekście zaplanowanych naborów wniosków o dofinansowanie projektów.

Za realizację działań informacyjnych i promocyjnych w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym (Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, czytaj dalej IZ RPO WK-P) będą odpowiedzialne Departament Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia
w zakresie Zadania 8 – RLKS oraz Departament Promocji i Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu (Instytucja Pośrednicząca, czytaj dalej IP) w zakresie Zadania 9—Informacja i komunikacja.

Działania będą realizowane zgodnie z Rocznym planem działań informacyjnych i promocyjnych na 2018 rok oraz Strategią Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Działania będą dostosowane do odbiorcy i jego stopnia zaawansowania znajomości zagadnień związanych z funduszami europejskimi.

 

W ramach projektu planuje się m.in.:

– organizację szkoleń dla potencjalnych beneficjentów w zakresie ogłaszanych naborów wniosków
o dofinansowanie, w tym szkoleń dla odbiorców wsparcia w ramach instrumentu jakim jest RLKS oraz dla beneficjentów w zakresie zasad właściwej i skutecznej realizacji projektów w ramach RPO WK-P,

– udział potencjalnych beneficjentów w wizytach studyjnych,

– Przeprowadzenie kampanii o szerokim zasięgu informującej o naborach wniosków o dofinansowanie w ramach programu planowanych w 2018 roku,

– produkcję spotu promującego RPO WK-P,

– organizację konferencji poświęconej RPO WK-P,

– organizację Dni Otwartych Funduszy Europejskich w ramach cyklicznej akcji informacyjno–promocyjnej.

– zakup kalendarzy książkowych i ściennych promujących RPO WK-P na lata 2014-2020,

– zakup drobnych materiałów promocyjnych oraz druk broszur informujących o ważnych zagadnieniach dotyczących programu.

Podstawowym kanałem informacji jest strona internetowa www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl prowadzona przez IZ RPO WK-P wraz z IP. Na portalu dostępne są informacje na temat RPO WK-P, najważniejszych dokumentów programowych np. SZOOP, wytyczne ministerialne i IZ, prowadzonych
i planowanych naborach wniosków, prac Komitetu Monitorującego, konsultacji społecznych. Zasada zrównoważonego rozwoju będzie realizowana poprzez odpowiedzialne, ekonomiczne wykorzystywanie materiałów i sprzętu przeznaczonego do realizacji zadań informacyjnych
i promocyjnych, z poszanowaniem dla zasobów środowiska naturalnego oraz ergonomii pracy.


Informacja i promocja RPO WK-P 2014-2020 na 2017 rok

Celem informacji i promocji na rok 2017 jest w szczególności poinformowanie jak najszerszej grupy odbiorców, głównie potencjalnych beneficjentów o możliwościach dofinansowania różnego rodzaju przedsięwzięć w kontekście zaplanowanych naborów wniosków o dofinansowanie projektów.

Za realizację działań informacyjnych i promocyjnych w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym (Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, czytaj dalej IZ RPO WK-P) będą odpowiedzialne Departament Spraw Społecznych i Zdrowia w zakresie Zadania 8 – RLKS oraz Departament Promocji i Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu (Instytucja Pośrednicząca, czytaj dalej IP) w zakresie Zadania 9—Informacja i komunikacja.

Działania będą realizowane zgodnie z Rocznym planem działań informacyjnych i promocyjnych na 2017 rok oraz Strategią Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Działania będą dostosowane do odbiorcy i jego stopnia zaawansowania znajomości zagadnień związanych z funduszami europejskimi.

W ramach projektu planuje się m.in.:

 • organizację szkoleń dla potencjalnych beneficjentów w zakresie ogłaszanych naborów wniosków o dofinasowanie, w tym szkoleń dla obiorców wsparcia w ramach nowego instrumentu jakim jest RLKS — Rozwój kierowany przez lokalną społeczność,
 • organizację szkoleń dla beneficjentów w zakresie zasad właściwej i skutecznej realizacji projektów w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020,
 • przeprowadzenie kampanii o szerokim zasięgu informującej o naborach wniosków o dofinansowanie w ramach programu planowanych w 2017 roku,
 • przeprowadzenie Dni Otwartych Funduszy Europejskich,
 • udział potencjalnych beneficjentów w wizytach studyjnych,
 • konkurs dla dziennikarzy na materiał poświęcony funduszom europejskim,
 • zakup kalendarzy książkowych i ściennych promujących RPO WKP na lata 2014¬2020,
 • zakup drobnych materiałów promocyjnych,
 • druk broszur informujących o ważnych zagadnieniach dotyczących programu.

Podstawowym kanałem informacji jest strona internetowa www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl prowadzona przez IZ RPO WK-P wraz z IP. Na portalu dostępne są informacje na temat RPO WK-P, najważniejszych dokumentów programowych np. SZOOP, wytyczne ministerialne i IZ, prowadzonych i planowanych naborach wniosków, prac Komitetu Monitorującego, konsultacji społecznych. Zasada zrównoważonego rozwoju będzie realizowana poprzez odpowiedzialne, ekonomiczne wykorzystywanie materiałów i sprzętu przeznaczonego do realizacji zadań informacyjnych i promocyjnych, z poszanowaniem dla zasobów środowiska naturalnego oraz ergonomii pracy.

Numer projektu RPKP.12.02.00-04-0001/17

Data podpisania umowy 25.01.2017

Wydatki kwalifikowalne: 2 140 000,00 PLN

Wkład UE: 1 819 000,00 PLN


Informacja i promocja RPO WK-P 2014-2020 na 2016 rok

Numer umowy / decyzji / aneksu

RPKP.12.02.00-04-0001/16-00

Data podpisania umowy pierwotnej

2016-01-27

Data rozwiązania / anulowania

brak

Data ostatniej aktualizacji

2016-01-27

Wydatki kwalifikowane

2 210 000,00 PLN

Wkład UE

1 878 500,00 PLN

 

Celem informacji i promocji na rok 2016 jest poinformowanie jak najszerszej grupy odbiorców, głównie mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego o perspektywie finansowej 2014-2020, Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz o możliwościach dofinansowania różnego rodzaju przedsięwzięć.

Za realizację działań informacyjnych i promocyjnych w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym (Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, czytaj dalej IZ RPO WK-P) będą odpowiedzialne Departament Spraw Społecznych i Zdrowia w zakresie Zadania 8 – RLKS oraz Departament Promocji, Sportu i Turystyki i Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu (Instytucja Pośrednicząca, czytaj dalej IP) w zakresie Zadania 9—Informacja i komunikacja.

Działania będą realizowane zgodnie z Rocznym planem działań informacyjnych
i promocyjnych na 2016 rok oraz Strategią Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Działania będą dostosowane do odbiorcy i jego stopnia zaawansowania znajomości zagadnień związanych z funduszami europejskimi.

W ramach projektu planuje się m.in.:

 • organizację szkoleń dla potencjalnych beneficjentów w zakresie ogłaszanych naborów wniosków o dofinasowanie, w tym szkoleń dla obiorców wsparcia w ramach nowego instrumentu jakim jest RLKS — Rozwój kierowany przez lokalną społeczność,
 • przeprowadzenie Dni Otwartych Funduszy Europejskich,
 • udział potencjalnych beneficjentów w wizytach studyjnych,
 • konkurs o RPO WK-P,
 • zakup kalendarzy książkowych i ściennych promujących RPO WKP na lata 2014-2020,

druk RPO WK-P oraz publikacje o RPO WK-P. Podstawowym kanałem informacji jest strona internetowa www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl prowadzona przez IZ RPO WK-P wraz z IP. Na portalu dostępne są informacje na temat RPO WK-P, najważniejszych dokumentów programowych np. SZOOP, wytyczne ministerialne i IZ, prowadzonych i planowanych naborach wniosków, prac Komitetu Monitorującego, konsultacji społecznych. Zasada zrównoważonego rozwoju będzie realizowana poprzez odpowiedzialne, ekonomiczne wykorzystywanie materiałów i sprzętu przeznaczonego do realizacji zadań informacyjnych i promocyjnych, z poszanowaniem dla zasobów środowiska naturalnego oraz ergonomii pracy.


Informacja i promocja RPO WK-P 2014-2020 na 2015 rok

(2015-11-10 14:43 przez Damian Wiśniewski)

Numer umowy / decyzji / aneksu

RPKP.12.02.00-04-0001/15-01

Data podpisania umowy pierwotnej

2015-11-10 2015

Data rozwiązania / anulowania

brak

Data ostatniej aktualizacji

2016-01-18

Wydatki kwalifikowane

475 193,00 PLN

Wkład UE

403 914,05 PLN

 

Celem informacji i promocji na rok 2015 jest poinformowanie jak najszerszej grupy odbiorców, głównie mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego o perspektywie finansowej 2014-2020, Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz o możliwościach dofinansowania różnego rodzaju przedsięwzięć.

Za realizację działań informacyjnych i promocyjnych w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym (Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, czytaj dalej IZ RPO WK-P) będą odpowiedzialne Departament Spraw Społecznych i Zdrowia w zakresie Zadania 8 – RLKS oraz Departament Promocji, Sportu i Turystyki i Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu (Instytucja Pośrednicząca, czytaj dalej IP) w zakresie Zadania 9—Informacja i komunikacja.

Działania będą realizowane zgodnie z Rocznym planem działań informacyjnych
i promocyjnych na 2015 rok oraz Strategią Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Działania będą dostosowane do odbiorcy i jego stopnia zaawansowania znajomości zagadnień związanych z funduszami europejskimi.

W ramach projektu planuje się m.in.:

 • organizację szkoleń dla potencjalnych beneficjentów w zakresie ogłaszanych naborów wniosków o dofinasowanie, w tym szkoleń dla obiorców wsparcia w ramach nowego instrumentu jakim jest RLKS — Rozwój kierowany przez lokalną społeczność,
 • udział potencjalnych beneficjentów w wizytach studyjnych,
 • konkurs o RPO WK-P,
 • zakup kalendarzy książkowych i ściennych promujących RPO WKP na lata 2014-2020,

druk RPO WK-P oraz publikacje o RPO WK-P. Podstawowym kanałem informacji jest strona internetowa www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl prowadzona przez IZ RPO WK-P wraz z IP. Na portalu dostępne są informacje na temat RPO WK-P, najważniejszych dokumentów programowych np. SZOOP, wytyczne ministerialne i IZ, prowadzonych i planowanych naborach wniosków, prac Komitetu Monitorującego, konsultacji społecznych. Zasada zrównoważonego rozwoju będzie realizowana poprzez odpowiedzialne, ekonomiczne wykorzystywanie materiałów i sprzętu przeznaczonego do realizacji zadań informacyjnych i promocyjnych, z poszanowaniem dla zasobów środowiska naturalnego oraz ergonomii pracy.