Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej

Dodane 05.10.2016 przez Leszek Nienartowicz

Trwa realizacja projektu, którego głównym celem jest dostarczenie dziennikarzom wiedzy o Funduszach Europejskich na lata 2014-2020, a przede wszystkim pokazanie, że można o nich pisać w sposób interesujący i zachęcający czytelników do sięgania po środki. Od sierpnia w poszczególnych województwach organizowane są warsztaty, aktualnie trwa konkurs dla dziennikarzy, planowany jest również cykl webinariów. Projekt jest realizowany w okresie od 1 sierpnia do 15 grudnia 2016 r.

 

Dla kogo

Działania edukacyjne w ramach projektu skierowane są do dziennikarzy i wydawców prasy lokalnej i regionalnej oraz przedstawicieli środowisk telewizyjnych nadawców lokalnych i regionalnych oraz lokalnych środowisk radiowych.

 

Kiedy i gdzie

Warsztaty dostarczą uczestnikom ogólną wiedzę na temat Funduszy Europejskich w nowej perspektywie, a także bardziej specjalistyczną dotyczącą możliwości wsparcie w ramach konkretnych obszarów, wpływu zrealizowanych przedsięwzięć na rozwój lokalny, regionalny i krajowy oraz sposobów profilowania informacji na temat funduszy.

Terminy ostatnich warsztatów:

 • 7-9 października 2016 r., godz. 14.30 (Gdańsk), hotel Zatoka;
 • 7-9 października 2016 r., godz. 12.30 (Bydgoszcz), hotel Ikar;
 • 7-9 października 2016 r., godz. 14.30 (Trzebiatów), Hotel SPA Akacjowy Dwór;
 • 14-16 października 2016 r., godz. 14.30 (Legnica), hotel Milenium;
 • 14-16 października 2016 r., godz. 14.30 (Kielce), hotel Tęczowy Młyn;
 • 14-16 października 2016 r., godz. 14.30 (Zielona Góra), hotel Śródmiejski.

Zgłoszenia na warsztaty można dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: Link otwiera się w nowej karcie http://gazetylokalne.pl/rekrutacja/

 

Webinaria

Uzupełnieniem działań bezpośrednich będzie cykl webinariów, z których najbliższe planowane jest na 19 października. Aktualnie na stronie projektu można znaleźć pierwsze ogólnopolskie webinarium informacyjne. 

Wszystkie webinaria będą dostępne na stronie Link otwiera się w nowej karcie http://gazetylokalne.pl/webinaria/

 

Konkurs

W celu utrwalenia wiedzy zdobytej w trakcie poszczególnych działań edukacyjnych projektu dla dziennikarzy organizowany jest konkurs. W ramach konkursu dziennikarze przygotują artykuły, które będą dotyczyć Funduszy Europejskich. Kapituła konkursu wybierze 3 najlepsze z każdego województwa. Zostaną one opublikowane w gazetach, z których pochodzą autorzy zwycięskich tekstów. Ponadto przewidziane są nagrody pieniężne.

Więcej informacji o konkursie dla dziennikarzy na stronie: Link otwiera się w nowej karcie http://gazetylokalne.pl/konkurs/

Projekt „Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej” realizowany jest przez Stowarzyszenie Gazet Lokalnych w ramach „Konkursu dotacji na działania edukacyjne w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020” na zlecenie Ministerstwa Rozwoju. 

 

Informacje dodatkowe

Link otwiera się w nowej karcie http://gazetylokalne.pl/o-projekcie-2/

E-mail: ola@gazetylokalne.pl;

Tel.: 794 760 596, 22/826 12 50.

 

Źródło: Link otwiera się w nowej karcie Portal Funduszy Europejskich.


Cel projektu

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji i wiedzy 700 dziennikarzy lokalnych i regionalnych z 16 województw Polski nt. sposobów i metod informowania oraz promowania wiedzy o Funduszach Europejskich.

 

W szczególności działania będą dotyczyć:

 1. Ułatwienia dostępu do informacji o FE i bazy wiedzy z zakresu programów funkcjonujących wramach perspektywy 2014-2020, poprzez zwiększenie informacji pojawiającej się w prasie lokalnej i regionalnej, w tym druk artykułów oraz promocję
 2. Podniesienie wiedzy i kompetencji, w tym udoskonalenie poziomu warsztatu dziennikarskiego wśród 700 dziennikarzy i wydawców mediów lokalnych i regionalnych z 16 województw Polski komunikatywnego i przejrzystego tworzenia artykułów o FE z perspektywy 2014-2020 oraz dostępnych źródeł wiedzy na ich temat.
 3. Wdrożenia nowych instrumentów edukacji dziennikarzy lokalnych i regionalnych FE: infografika oraz webinaria.

 

Wszystkie działania projektu są skierowane do dziennikarzy lokalnych i regionalnych ze wszystkich 16 województw Polski.

 

Działania przewidziane w projekcie

 1. Ogólnopolskie webinarium informacyjne dla dziennikarzy i wydawców, przedstawicieli środowiska telewizyjnych nadawców lokalnych i regionalnych oraz radiowych lokalnych rozgłośni z 16 województw Polski w pierwszej połowie sierpnia 2016 r.
 2. Trzydniowe warsztaty tematyczne dla dziennikarzy i wydawców lokalnych i regionalnych we wszystkich 16 województwach Polski w okresie od 19 sierpnia do 2 października 2016 r.
 3. Pięć cyklicznych webinariów dla dziennikarzy i wydawców, przedstawicieli środowiska telewizyjnych nadawców lokalnych i regionalnych oraz radiowych lokalnych rozgłośni Polski w okresie od 1 października do 15 grudnia 2016 r.
 4. Konkurs dziennikarski „To się dzieje. Fundusze Europejskie lokalnie”, celem którego jest utrwalenie zdobywanej wiedzy dziennikarzy w trakcie warsztatów odbędzie się w okresie od 19 sierpnia do 10 października 2016 r.
 5. Akcja promocyjno – informacyjna.

 

Okres realizacji

Projekt jest realizowany w okresie od 1 sierpnia do 15 grudnia 2016 r.

 

Zespół projektu

Zespół realizujący projekt „Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej”:

Jacek Gałązka – wieloletnie doświadczenie jako trener edytorstwa prasowego i doradca mediów (m. in. gazet lokalnych, magazynów ilustrowanych, periodyków branżowych), grafik-projektant gazet, czasopism i serwisów internetowych; organizator szkoleń dla dziennikarzy, grafików, fotografów, menedżerów prasy, a także badaczy rynku i opinii).

Marcin Giza – w latach 2007-2014 Doradca Kluczowy Regionalnego Ośrodka EFS w Lublinie. Członek Grupy Roboczej ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. W latach 2009-2015 reprezentant Regionalnych Ośrodków EFS w Podkomitecie Monitorującym Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Lubelskiego i Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego. Od roku 2008 trener i doradca m.in. z zakresu pozyskiwania środków finansowych z UE, innowacyjności i równości szans, współautor ponad 100 dofinansowanych projektów z UE.

Natalia Gmurkowska– wieloletnie doświadczenie w koordynacji autorskich projektów, m.in. w ramach programów Polska Pomoc Rozwojowa MSZ RP, CIUDAD Komisji Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Wsparcie Demokracji FSM. Zakres tematyczny realizowanych projektów międzynarodowych, w tym doświadczenie eksperckie: rozwój społeczeństwa i partycypacji obywatelskiej, niezależne media, międzysektorowe partnerstwa lokalne i biznesowe, nowoczesne metody zarządzania w administracji publicznej. Prezes Zarządu stowarzyszenia Centrum Współpracy Polska-Wschód. Współautorka artykułów naukowych w wydawnictwach krajowych i zagranicznych.

Monika Grzesiak-Chmura – ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie FE oraz umiejętności trenerskich i szkoleniowych. Doświadczenie w zarządzaniu dużymi projektami finansowanymi ze środków EFS, PO WER, PO KL, w aplikowaniu o środki z funduszy strukturalnych UE i rozliczaniu zrealizowanych projektów, w przygotowywaniu autorskich projektów szkoleniowych i inwestycyjnych, inne. Właściciel firmy, konsultant, ekspert ds. przedsiębiorczości.

Anna Kondraciuk –  wieloletnie doświadczenia na stanowisku sekretarza redakcji, dziennikarza, redaktora. Doświadczenie dziennikarskie dot. tematyki pozyskiwania przez Polskę funduszy unijnych od rozpoczęcia negocjacji Polski z Unią Europejską, poprzez akcesję i działania aktualnej perspektywy 2014-2020.

Zenon Kosiński – 10-letnie doświadczenie w zakresie FE oraz umiejętności trenerskich. Koordynator wielu autorskich projektów dofinansowanych ze środków UE, w tym realizowanych w ramach PO KL, wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Od dwóch lat prowadzi własna działalność gospodarcza – „Strefa Rozwoju Zenon Kosiński” – działalność edukacyjna, szkoleniowa, doradcza, w tym w zakresie funduszy UE.

Piotr Marzęda –  od 2006 roku związany zawodowo z tematyką funduszy europejskich. Pracował przy obsłudze wielu projektów dofinansowanych z FE. Były doradca kluczowy Regionalnego Ośrodka EFS w Lublinie. Autor i współautor kilkudziesięciu projektów skierowanych do dofinansowania ze środków UE.

Alicja Molenda – Prezes Rady Wydawców Stowarzyszenia Gazet Lokalnych, od 1990 roku wydawca Tygodnika Ziemi Chrzanowskiej „Przełom”, a od 2003 r. portalu przelom.pl. Od 10 lat ekspertka i trenerka w licznych projektach szkoleniowych dla wydawców i dziennikarzy w Europie Wschodniej i Azji Centralnej. Autorka publikacji związanych z funduszami europejskimi na szczeblu regionalnym i lokalnym i ich wpływu  na poprawę jakości życia społeczności lokalnych.

Piotr Tarczyński – redaktor naczelny portalu przelom.pl. Ma 20-letnie doświadczenie w pracy dziennikarskiej i redaktorskiej, w tym w zakresie przygotowywania materiałów poświęconych różnym formom wykorzystywania funduszy europejskich. Trener i ekspert ds. mediów, w szczególności mediów elektronicznych. Przygotowywał i prowadził wiele warsztatów dla wydawców i dziennikarzy w Europie Wschodniej i Azji Centralnej.

 

Informacje szczegółowe dotyczące projektu

Natalia Gmurkowska – koordynator projektu, e-mail: natalia@gazetylokalne.pl

 

Projekt „Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej” jest realizowany w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020”.

 

Źródło: Link otwiera się w nowej karcie http://gazetylokalne.pl/o-projekcie-2/