Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z 29.07.2020 r. (archiwalny)

Dodane 29.07.2020 przez Łukasz Trzaska

Dokument przyjęty Uchwałą nr 29/1268/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 lipca 2020 r.

Link otwiera się w nowej karcieWykaz zmian w SZOOP RPO WK-P z 29 lipca 2020 r.pdf

 

Link otwiera się w nowej karcieSzczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WK-P z 29 lipca 2020 r.pdf (plik zip – Link otwiera się w nowej karciecz. 1 – 40,2 MBLink otwiera się w nowej karciecz. 2 – 18,8 MB)

Link otwiera się w nowej karcieZałącznik nr 1 – Tabela transpozycji PI na działania/poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych.pdf

Link otwiera się w nowej karcieZałącznik nr 2 – Tabela wskaźników produktu i rezultatu.pdf

Link otwiera się w nowej karcieZałącznik nr 3 – Kryteria wyboru projektów.zip

Link otwiera się w nowej karcieZałącznik nr 4 – Ramowe Plany Działań.zip

Link otwiera się w nowej karcieZałącznik nr 5 – Wykaz projektów pozakonkursowych.pdf

Link otwiera się w nowej karcieZałącznik nr 5a – Wykaz projektów przewidzianych do realizacji w ramach trybu nadzwyczajnego.pdf

Link otwiera się w nowej karcieZałącznik nr 7 – Zastosowanie kategorii interwencji.pdf

Link otwiera się w nowej karcieZałącznik nr 8 – Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) określone według klasyfikacji DEGURBA.pdf

Link otwiera się w nowej karcieZałącznik nr 9 – Podręcznik dla LGD w zakresie realizacji RLKS – część 1.pdf

Link otwiera się w nowej karcieZałącznik nr 9 – Podręcznik dla LGD w zakresie realizacji RLKS – część 2.pdf

Link otwiera się w nowej karcieZałącznik 1 do Podręcznika część 1.pdf

Link otwiera się w nowej karcieZałącznik 1 do Podręcznika część 2.pdf

Link otwiera się w nowej karcieZałącznik nr 10 – Zasady programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych.pdf