Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z 28.11.2019 r. (archiwalny)

Dodane 28.11.2019 przez Łukasz Trzaska

Dokument przyjęty Uchwałą nr 46/2097/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2019 r.

Link otwiera się w nowej karcieWykaz zmian w SZOOP RPO WK-P z dnia 28 listopada 2019 r.pdf

 

Link otwiera się w nowej karcieSzczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WK-P z 28 listopada 2019 r.pdf  (plik zip – Link otwiera się w nowej karciecz. 1-33,9 MBLink otwiera się w nowej karciecz. 2-18,7 MB)

Link otwiera się w nowej karcieZałącznik nr 1 – Tabela transpozycji PI na działania/poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych.pdf

Link otwiera się w nowej karcieZałącznik nr 2 – Tabela wskaźników produktu i rezultatu.pdf

Link otwiera się w nowej karcieZałącznik nr 3 – Kryteria wyboru projektów.zip

Link otwiera się w nowej karcieZałącznik nr 4 – Ramowe Plany Działań.zip

Link otwiera się w nowej karcieZałącznik nr 5 – Wykaz projektów pozakonkursowych.pdf

Link otwiera się w nowej karcieZałącznik nr 7 – Zastosowanie kategorii interwencji.pdf

Link otwiera się w nowej karcieZałącznik nr 8 – Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) określone według klasyfikacji DEGURBA.pdf

Link otwiera się w nowej karcieZałącznik nr 9 – Podręcznik dla LGD w zakresie realizacji RLKS – część 1.pdf

Link otwiera się w nowej karcieZałącznik nr 9 – Podręcznik dla LGD w zakresie realizacji RLKS – część 2.pdf

Link otwiera się w nowej karcieZałącznik 1 do Podręcznika część 1.pdf

Link otwiera się w nowej karcieZałącznik 1 do Podręcznika część 2.pdf

Link otwiera się w nowej karcieZałącznik nr 10 – Zasady programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych.pdf