Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z 21.03.2017 r. (archiwalny)

Dodane 23.03.2017 przez Łukasz Trzaska

Dokument przyjęty Uchwałą nr 11/409/17 Zarządu Województwa z dnia 21 marca 2017 r.

Link otwiera się w nowej karcie Wykaz zmian w SZOOP RPO WK-P z dnia 21 marca 2017 r.pdf

 

Link otwiera się w nowej karcie Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WK-P z 21 marca 2017 r.pdf  (Link otwiera się w nowej karcie plik zip – 34,6 MB)

Link otwiera się w nowej karcie Załącznik nr 1 – Tabela transpozycji PI na działania poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych.pdf

Link otwiera się w nowej karcie Załącznik nr 2 – Tabela wskaźników.pdf

Link otwiera się w nowej karcie Załącznik nr 3 – Kryteria wyboru projektów.pdf

Link otwiera się w nowej karcie Załącznik nr 4 – Ramowe Plany Działań.zip

Link otwiera się w nowej karcie Załącznik nr 5 – Wykaz projektów pozakonkursowych.pdf

Link otwiera się w nowej karcie Załącznik nr 7 – Zastosowanie kategorii interwencji.pdf

Link otwiera się w nowej karcie Załącznik nr 8 – Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) określone według klasyfikacji DEGURBA.pdf

Link otwiera się w nowej karcie Załącznik nr 9 – Podręcznik dla LGD w zakresie realizacji RLKS – część 1.pdf

Link otwiera się w nowej karcie Załącznik nr 9 – Podręcznik dla LGD w zakresie realizacji RLKS – część 2.pdf

   Link otwiera się w nowej karcie Załącznik 1 do Podręcznika część 1.pdf

   Link otwiera się w nowej karcie Załącznik 1 do Podręcznika część 2.pdf

Link otwiera się w nowej karcie Załącznik nr 10 – Zasady programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych.pdf