Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z 17.11.2021 r. (archiwalny)

Dodane 30.11.2021 przez Paweł Łopatowski

 

Dokument przyjęty Uchwałą nr 45/1859/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 listopada 2021 r. wchodzącą w życie z dniem przyjęcia przez Komisję Europejską decyzji w sprawie zatwierdzenia zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, tj. 25 listopada 2021 r.

Wykaz zmian w SZOOP RPO WK-P z 17 listopada 2021 r.pdf

 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WK-P z 17 listopada 2021 r.pdf

Załącznik nr 1 – Tabela transpozycji PI na działania/poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych.pdf

Załącznik nr 2 – Tabela wskaźników produktu i rezultatu.pdf

Załącznik nr 3 – Kryteria wyboru projektów.zip

Załącznik nr 4 – Ramowe Plany Działań.zip

Załącznik nr 5 – Wykaz projektów pozakonkursowych.pdf

Załącznik nr 5a – Wykaz projektów przewidzianych do realizacji w ramach trybu nadzwyczajnego.pdf

Załącznik nr 7 – Zastosowanie kategorii interwencji.pdf

Załącznik nr 8 – Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) określone według klasyfikacji DEGURBA.pdf

Załącznik nr 9 – Podręcznik dla LGD w zakresie realizacji RLKS – część 1.pdf

Załącznik nr 9 – Podręcznik dla LGD w zakresie realizacji RLKS – część 2.pdf

Załącznik 1 do Podręcznika część 1.pdf

Załącznik 1 do Podręcznika część 2.pdf

Załącznik nr 10 – Zasady programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych.pdf