Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Regionalny Program Operacyjny WK-P 2014-2020 – wersja 5.0 z 22.04.2020 r. – ze zmianami po notyfikacji

Dodane 22.04.2020 przez Łukasz Trzaska

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przyjęty przez Komisję Europejską Decyzją Wykonawczą Komisji nr C (2020) 587 z dnia 30 stycznia 2020 r., zmieniająca decyzję wykonawczą C(2014) 10021 z dnia 16 grudnia 2014 r. zatwierdzającą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” w Polsce, oraz zatwierdzająca niektóre elementy umowy partnerstwa z Polską, ze zmianami przyjętymi Uchwałą Nr 15/588/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Link otwiera się w nowej karcieWykaz zmian

 

Link otwiera się w nowej karcieRPO WK-P.pdf

Link otwiera się w nowej karcieZał. 1 – Raport ex ante.zip

Link otwiera się w nowej karcieZał. 2 – Stan spełnienia warunkowości ex ante dla RPO WK-P.pdf

Link otwiera się w nowej karcieZał. 3 – Opinia Pełnomocnika ds. równego traktowania.pdf

Link otwiera się w nowej karcieZał. 4 – Streszczenie obywatelskie.pdf

Link otwiera się w nowej karcieZał. 5 – Informacje na temat ustanowienia ram wykonania.pdf

Link otwiera się w nowej karcieZał. 6 i 7 – Metodologia szacowania wskaźników.zip

Link otwiera się w nowej karcieZał. 8 – Fiszka dotycząca dużego projektu.zip

Link otwiera się w nowej karcieZał. 9 – Prognoza SOOŚ.zip

Link otwiera się w nowej karcieZał. 10 – Układ elementów systemu koordynacji.pdf

Link otwiera się w nowej karcieZał. 11 – Plan działań na rzecz zapewnienia potencjału instytucjonalnego.pdf