Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z 4.05.2016 r. (archiwalny)

Dodane 13.05.2016 przez Łukasz Trzaska

Dokument przyjęty Uchwałą nr 18/578/16 Zarządu Województwa z dnia 4 maja 2016 r.

Link otwiera się w nowej karcie Wykaz zmian w SZOOP RPO WK-P z dnia 4 maja 2016 r.pdf

 

Link otwiera się w nowej karcie Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WK-P z 4 maja 2016 r..pdf  (Link otwiera się w nowej karcie plik zip – 23,3 MB)

Link otwiera się w nowej karcie Załącznik nr 1 – Tabela transpozycji PI na działania poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych.pdf

Link otwiera się w nowej karcie Załącznik nr 2 – Tabela wskaźników.pdf

Link otwiera się w nowej karcie Załącznik nr 3 – Kryteria wyboru projektów.pdf

Link otwiera się w nowej karcie Załącznik nr 5 – Wykaz projektów pozakonkursowych.pdf

Link otwiera się w nowej karcie Załącznik nr 7 – Zastosowanie kategorii interwencji.pdf

Link otwiera się w nowej karcie Załącznik nr 8 – Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) określone według klasyfikacji DEGURBA.pdf

Link otwiera się w nowej karcie Załącznik nr 9 – Podręcznik dla LGD w zakresie realizacji RLKS.pdf

  Link otwiera się w nowej karcie  Załącznik 1 do Podręcznika część 1.pdf

  Link otwiera się w nowej karcie  Załącznik 1 do Podręcznika część 2.pdf

Link otwiera się w nowej karcie Załącznik nr 10 – Zasady programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych.pdf