Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


XXXII posiedzenie KM RPO WK-P na lata 2014-2020

Dodane 05.02.2019 przez Leszek Nienartowicz

W dniu 28 stycznia br. odbyło się XXXII posiedzenie KM RPO WK-P na lata 2014-2020. Członkowie Komitetu  zatwierdzili kryteria w zakresie udzielania wsparcia na projekty dotyczące termomodernizacji obiektów publicznych, a także na przedsięwzięcia inwestycyjne w dziedzinie edukacji, kultury i nowych form opieki nad osobami niesamodzielnymi. Łączna wartość uruchomionego wsparcia wynosi 70 milionów złotych.

 

Środki na tworzenie alternatywnych modeli opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym seniorami, łącznie 4,3 mln złotych, zostaną uruchomione w marcu. Wsparcie będzie można przeznaczyć na tworzenie dziennych domów opieki medycznej i działalność statutową tego rodzaju przybytków, organizowanie domowej opieki długoterminowej, pomoc dla opiekunów domowych takich osób (psycholog, szkolenia w zakresie opieki medycznej) i budowanie lokalnych rozwiązań w dziedzinie koordynacji tego rodzaju usług. Z kolei 6 milionów złotych zostanie przeznaczonych  na adresowane do samorządów terytorialnych granty na budowę i modernizację selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na obszarach chronionych oraz edukację społeczną w tej dziedzinie. Konkurs zostanie ogłoszony także w marcu. Ponad 20 milionów złotych wyniesie alokacja na planowane trzy nowe konkursy o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z edukacją – w dwóch podzielone zostanie wsparcie na przedszkola (budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów przeznaczonych na tego rodzaju placówki oraz zakupy wyposażenia), w trzecim pieniądze z myślą o instytucjach prowadzących kształcenie zawodowe (szkołach i ośrodkach kształcenia ustawicznego). Konkursy adresowane będą do podmiotów prowadzących tego rodzaju placówki – samorządów lokalnych, instytucji państwowych, kościołów, organizacji pozarządowych, a także podmiotów biznesowych. W dwóch konkursach dotyczących podziału grantów na modernizację energetyczną budynków publicznych będzie do wzięcia łącznie 16 milionów złotych, za które będzie można m.in. zainstalować rozwiązania chroniące środowisko, w tym wykorzystujące zieloną energię oraz skojarzoną produkcję ciepła i elektryczności na własne potrzeby. W obu przypadkach o środki będą mogły aplikować jednostki samorządu terytorialnego.

 

Członkom Komitetu zaprezentowano wyniki badania „Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P 2014-2020”, które przedstawiła Agnieszka Śnieżek – kierownik zespołu badawczego z firmy EVALU Sp. z o. o.

 

Źródło : Biuro Prasowe Urzędu