Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


XXVI posiedzenie KM RPO WK-P na lata 2014-2020

Dodane 03.04.2018 przez Leszek Nienartowicz

Podczas XXVI posiedzenia w dniu 22 marca, Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego naszego województwa zatwierdził kryteria wyboru projektów w kolejnych planowanych na najbliższe miesiące konkursach o dofinansowanie i naborach pozakonkursowych. Po raz pierwszy w tej perspektywie finansowej uruchamiamy środki na rozwiązania w dziedzinie selektywnej zbiórki odpadów, infrastrukturę transportu pasażerskiego i zakupy sprzętu, w tym wozów bojowych, dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

Konkurs, w którym podzielimy wsparcie na budowę i modernizację punktów selektywnej zbiórki odpadów ogłosimy już w kwietniu. Alokacja wyniesie ponad 21 milionów złotych. Do składania wniosków zapraszamy samorządy lokalne.

Inwestycje w miejsca obsługi pasażerskiego transportu kolejowego zostaną dofinansowane w ramach ogłoszonego w maju konkursu RPO z pulą środków bliską 50 mln złotych. Także o te środki mogą się ubiegać samorządy. Ich partnerami w tych przedsięwzięciach mogą być zarządcy infrastruktury kolejowej, w tym dworców.

Ochotnicza Straż Pożarna jest adresatem środków, które uruchomimy w ramach dwóch konkursów zaplanowanych do ogłoszenia w maju i czerwcu. Formacje OSP mogą liczyć na możliwość sfinansowania z ich pomocą zakupów specjalistycznego sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków żywiołów i katastrof ekologicznych, a także samochodów ratowniczo-gaśniczych. Do podziału będzie prawie 8 (samochody) i ponad 2,5  mln złotych (sprzęt).

 

W najbliższych konkursach pieniądze przeznaczamy także na budowę i adaptację obiektów dla przedszkoli oraz na tworzenie żłobków i klubów dziecięcych, budowę i przebudowę ścieżek rowerowych, termomodernizację obiektów publicznych i inwestycje w ochronę przyrody. Przygotowujemy też dwa nabory pozakonkursowe dotyczące przedsięwzięć w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa

 

Informacje o stanie wdrażania RPO:

Nasz RPO działa na pełnych obrotach:

  • – mamy ponad 200 ogłoszonych naborów wniosków o dofinansowanie
  • – blisko 930 zawartych umów o dofinansowanie
  • – wartość podpisanych umów to 3,5 miliarda złotych
  • – zakontraktowaliśmy prawie 45 procent wszystkich środków
  • – poziom certyfikacji wydatków wyniósł na koniec 2017 roku ponad 6 proc.
  • – poziom certyfikacji jest o niemal dwa punkty procentowe wyższy od wymaganego przez Komisję Europejską.

Źródło: Biuro Prasowe Urzędu

http://kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/32270-posiedzenie-komitetu-monitorujacego-rpo-6