Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


XXV posiedzenie KM RPO WK-P na lata 2014-2020

Dodane 27.02.2018 przez Leszek Nienartowicz

Podczas XXV posiedzenia w dniu 26 lutego br. Komitet Monitorujący zatwierdził kryteria wyboru w 24 konkursach o dofinansowanie, w ramach których rozdysponowanych zostanie blisko 400 milionów złotych. Obradom przewodniczył marszałek Piotr Całbecki.

Decyzje Komitetu Monitorującego pozwolą uruchomić środki, które w ramach RPO przeznaczone zostaną w tym roku m. in. na przedsięwzięcia w dziedzinie edukacji. Chodzi o pieniądze na przedszkola, kształcenie ogólne, stypendia dla uzdolnionych uczniów, edukację dorosłych (m. in. językową i cyfrową), a także na podnoszenie poziomu i atrakcyjności kształcenia zawodowego, które należy do priorytetów polityki samorządu województwa. Na szeroko rozumianą nowoczesną edukację przeznaczonych zostanie do roku 2020 131 mln euro. W dwóch najbliższych konkursach dotyczących inwestycji w zawodówkach będzie do podziału ponad 50 milionów złotych.

W porządku obrad znalazły się także m. in. kryteria wyboru projektów w dziedzinie:

  •     budowy i modernizacji dróg gminnych i powiatowych
  •     termomodernizacji
  •     gospodarki wodno-ściekowej
  •     opieki nad dziećmi do lat 3
  •     opieki nad osobami niesamodzielnymi
  •     ekspansji małych i średnich przedsiębiorstw na zagraniczne rynki
  •     ochrony zasobów przyrodniczych

źródło: Biuro Prasowe Urzędu

http://kujawsko-pomorskie.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe/32135-obraduje-komitet-monitorujacy-rpo-5