Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


XXI posiedzenie KM RPO WK-P na lata 2014-2020

Dodane 07.12.2017 przez Łukasz Trzaska

Przedmiotem obrad XXI posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na lata 2014-2020 były stan wdrażania i stan renegocjacji programu oraz zmiany kryteriów wyboru projektów w planowanych konkursach, związane m. in. z nowelizacją tak zwanej ustawy wdrożeniowej.

O tym, co oznaczają dla systemu wyboru projektów zmiany w ustawie, a także o zaawansowaniu renegocjacji RPO mówiła wicedyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Barbara Jesionowska. Część zmian w programie, na temat których trwają obecnie rozmowy z Komisją Europejską, związanych jest z doświadczeniami z akcji ratowniczych po sierpniowych nawałnicach i koniecznością sfinansowania likwidacji szkód powstałych w wyniku nawałnic.

Zmiany kryteriów wyboru projektów dotyczą zaplanowanych konkursów, w których środki podzielone są na modernizację energetyczną szpitali powiatowych, modernizację oświetlenia ulicznego, inwestycje w dziedzinie ochrony przyrody, inwestycje w gospodarce wodno-ściekowej, modernizację i rewitalizację regionalnej sieci kolejowej, budowę przedszkoli, budowę ścieżek rowerowych oraz wsparcie badań i wdrożeń prowadzonych przez przedsiębiorstwa akademickie. Konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z nowelizacji ustawy wdrożeniowej oraz doświadczeń związanych z wcześniej przeprowadzonymi konkursami o dofinansowanie.

Członkowie komitetu zapoznali się też z wynikami przygotowanego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego raportu na temat tego, jak radzą sobie z aplikowaniem o środki z RPO kujawsko-pomorskie organizacje pozarządowe.

Biuro Prasowe